Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

STRUCTURE CULTURE POWER by Mind Map: STRUCTURE CULTURE POWER
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

STRUCTURE CULTURE POWER

Bestuursfilosofie CvB- 10 faculteiten en 5 diensten Organogram Zuyd: https://drive.google.com/file/d/0B6f5Xh47LjFsWkU4QnVhdTE5d1k/edit?usp=sharing

LEIDERSCHAP

Directeuren en teamleiders

Easycratie - Martijn Aslander Easycratische managers laten controle los en vertrouwen hun medewerkers http://2bejammed.org/2011/12/11/ik-ben-een-easycraat/

Gespreid Leiderschap - Joseph Kessels http://2bejammed.org/2012/11/22/managementplagen-binnen-zuyd/

Organisaties moeten zich opnieuw uitvinden en herontwerpen, zegt Lanting, management is nu te veel gericht op controle en sturing in Iedereen CEO http://2bejammed.org/2011/12/06/de-kennis-klotst-over-de-plinten-iedereenceo/

Holacratie : wel regels geen leiders https://drive.google.com/file/d/0B6f5Xh47LjFsM1Z4OFdEWHRVbTA/edit?usp=sharing

Golden Circle - Simon Sinek (TED) Hoe grote leiders tot actie kunnen inspireren http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl

STRUCTUUR - maatregelen om de geïdentifiseerde risico's te beheersen -PCDA

Op orde brengen van bedrijfsprocessen: kwaliteitszorg, OER Risico-analyse : fraude & auteursrechten

INNOVATIE

sociaal leren

LinkinPin - ambassadeurs

kennisdelen - appekooien

Jaap Boonstra http://joule4jou.blogspot.nl/2014/09/lerend-vernieuwen.html

Gartner - Itzkan - Sinek - Rogers - SAMR http://joule4jou.blogspot.nl/2014/10/golden-circle-of-innovations.html

Diffusion of Innovations - Everett Rogers

Clayton Christensen - disruptive innovation https://www.surfspace.nl/artikel/1636-roadtrip-to-the-future/

Disruptive innovation: verandering en marktverstoring niet zozeer voortkomt uit nieuwe technologische innovatie, maar door het op nieuwe manieren combineren van bewezen technologieën tot een eenvoudiger en vooral goedkopere versie van bestaande producten of diensten. Het zijn de nieuwe, opkomende bedrijven die zorgen voor de disruptie, en die daarmee grote spelers van de markt vegen. Dat lukt omdat die grote spelers vooral bezig zijn hun bestaande producten te verbeteren, op zo’n manier dat het niet meer aansluit bij de behoefte van de klant, zoals de processor van je computer die maar 15% van zijn capaciteit gebruikt. Het zijn de nieuwe bedrijven die nieuwe, betaalbare producten leveren, die er voorheen nog niet waren. En wat betekent disruptive innovation voor instellingen voor hoger onderwijs, die soms al eeuwen hun bestaande manier van onderwijs verbeteren?

CULTUUR [het begrijpen van andermans gedrag] is een ongrijpbare verzameling van attituden, opvattingen, gedragsconventies en basisaannamen en waarden die door een groep mensen wordt gedeeld en die het gedrag van ieder van de groepsleden en ieders interpretatie van de betekenis van het gedrag van andere mensen beïnvloedt (Spencer-Oatey) ofwel: Het gaat om onderliggend patroon van opvattingen, overtuigingen of basisaannamen, die verklarend (kunnen) zijn voor de vele zichtbare manifestaties ervan

Sterk Merk Zuyd - Samen creëren we de toekomst! Zuydwaarden: ambitieus, open, ondernemend, inspirerend en vakkundig http://2bejammed.org/2012/01/30/zuydwaarden-lekker-belangrijk/

Proces cultuurvorming Betekenis geven -> uitwisselen -> formaliseren -> opleiden -> bekrachtigen

substitutie-transitie-transformatie Jan Bommerez http://2bejammed.org/2014/04/10/transformatie-see-feel-do-video-mli/

Lerend vernieuwen - Jaap Boonstra http://joule4jou.blogspot.nl/2014/09/lerend-vernieuwen.html

Organisatorische structuur, cultuur en interactie en de mogelijke rol van macht daarbij / Frank Guddemond http://www.veiligheidskunde.nl/stream/congres2013p-organisatorische-structuur-cultuur-en-interactie-en-de-mogelijke-rol-van-macht-daarbij-door-frank-guldenmund

Het Nieuwe Werken kernpunten: collectieve intelligentie (crowdsourcing), kennis delen, verbinden en informele netwerken http://2bejammed.org/2012/07/20/ja-ik-ben-een-oen/ http://2bejammed.org/2012/02/26/geluk-is-een-keuze-hnw-ook/ You-topia - Erik Veldhoen http://2bejammed.org/2013/02/03/you-topia-revolutie-van-werk-de-kracht-van-mensen/

Sociaal Kapitaal De kracht van mensen : organiseren in de 21e eeuw – Roland Hameeteman http://2bejammed.org/2013/02/03/you-topia-revolutie-van-werk-de-kracht-van-mensen/

Rijnlands organiseren = handelen in de geest van de wet en niet in de letter van de wet Jaap Peters : In welke reorganisatie werk jij? Mathieu Weggeman: Leidinggeven aan professionals? Niet doen! http://2bejammed.org/2013/01/26/wie-het-weet-mag-het-zeggen/

De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie - Menno Lanting http://2bejammed.org/2013/06/09/hoe-slim-is-zuyd/ http://2bejammed.org/2012/06/26/via-welke-lijn/