Egészségnevelés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Egészségnevelés by Mind Map: Egészségnevelés

1. Egészségfejlesztés

1.1. szaktárgyak

2. Pszichológia

3. Pedagógiai folyamatok

3.1. alternatív értelmezés

3.1.1. fejlődéslélektan

3.1.2. neveléslélektan

3.1.3. személyiségpszichológia

3.1.4. szociálpszichológia

3.1.5. kognitív lélektan

4. Szocializálás

5. Iskolai nevelés

6. Pedagógia

7. Egészséglélektan

7.1. egészségviselkedés

7.2. betegviselkedés

7.3. megküzdés

8. Egészségpszichológia

9. Drogmegelőzés

9.1. oktató

9.2. szakember

10. Speciális kognitív és motivációs készségek

10.1. osztályfőnök

10.2. iskolatitkár

10.3. iskolai drogreferens

10.4. vallástanár

10.5. testnevelő tanár

10.6. iskolapszichológus

10.7. művészeti tanár

10.8. médiatanár

11. Lelki egészség

11.1. kommunikáció fejlesztése

11.2. problémamegoldási stratégiák

11.3. konfliktuskezelés

11.4. önuralom

11.5. traumavédelem

11.6. stresszredukció

12. Pedagógusok lelki egészségvédelme

12.1. kiégésvédelem

12.2. stresszredukció

12.3. stresszkezelés

12.4. copingfejlesztés

12.5. szervezetfejlesztés

12.6. depressziókontroll

13. Pozitív pszichológia

14. Lelki munkamódok

14.1. fatalizmus

14.2. sebezhetetlenségi hit

14.3. kockázati viselkedéskészség

14.4. irreális optimizmus

14.5. túlzott önértékelés

15. Viselkedésváltoztatás ?

16. Egészséglélektan instrumentumai

16.1. teszt

16.2. kérdőív

16.3. mérési instrumentum

16.4. kampányforma

16.5. kísérleti elrendezésű beavatkozás

17. Pozitív lélektani katalizátorok a tanári munkában

17.1. érzelmi kontaktus

17.2. értelemteljes és releváns dialógus

17.3. empátia

17.4. szereptudatosság

17.5. spontaneitás

17.6. feszültségtűrés

17.7. hitelesség

18. Nincsenek még sikeres példák!