Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Egészségnevelés by Mind Map: Egészségnevelés
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Egészségnevelés

Egészségfejlesztés

szaktárgyak

Pszichológia

Pedagógiai folyamatok

alternatív értelmezés

Szocializálás

Iskolai nevelés

Pedagógia

Egészséglélektan

egészségviselkedés

betegviselkedés

megküzdés

Egészségpszichológia

Drogmegelőzés

oktató

szakember

Speciális kognitív és motivációs készségek

osztályfőnök

iskolatitkár

iskolai drogreferens

vallástanár

testnevelő tanár

iskolapszichológus

művészeti tanár

médiatanár

Lelki egészség

kommunikáció fejlesztése

problémamegoldási stratégiák

konfliktuskezelés

önuralom

traumavédelem

stresszredukció

Pedagógusok lelki egészségvédelme

kiégésvédelem

stresszredukció

stresszkezelés

copingfejlesztés

szervezetfejlesztés

depressziókontroll

Pozitív pszichológia

Lelki munkamódok

fatalizmus

sebezhetetlenségi hit

kockázati viselkedéskészség

irreális optimizmus

túlzott önértékelés

Viselkedésváltoztatás ?

Egészséglélektan instrumentumai

teszt

kérdőív

mérési instrumentum

kampányforma

kísérleti elrendezésű beavatkozás

Pozitív lélektani katalizátorok a tanári munkában

érzelmi kontaktus

értelemteljes és releváns dialógus

empátia

szereptudatosság

spontaneitás

feszültségtűrés

hitelesség

Nincsenek még sikeres példák!