Nesoulad nabídky kultury

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nesoulad nabídky kultury by Mind Map: Nesoulad nabídky kultury

1. Poptávka

1.1. náklady pro účastníky

1.2. časové vymezení

1.3. co vlastně chceme?

1.3.1. sportovní akce

1.3.2. team building

1.3.3. osobnostně rozvojové akce

1.3.3.1. TED Ex

1.3.4. sociálně.kultuní akce

1.3.4.1. mezi studenty navzájem

1.3.4.2. studenti s pedagogy

1.3.4.3. studenti a občané města

2. Nabídka

2.1. organizátoři akcí

2.1.1. město

2.1.2. studenti pro studenty

2.1.2.1. FaMa

2.1.2.2. bufety

2.2. místa / prostory

2.3. čas

2.3.1. víkend

2.3.2. sezónnost

2.3.2.1. období letních prázdnin

2.4. typ

2.4.1. turistika

2.4.2. sport

2.4.2.1. USK

2.4.2.2. NBL

2.4.3. populárně naučné

2.4.3.1. přednášky

2.4.3.2. science cafe

2.4.4. zábava

2.4.4.1. divadlo

2.4.4.2. kino

2.4.4.3. koncerty

2.4.4.4. fetivaly / přehlídky

3. Propagace

3.1. jak spolu komunikuje nabídka a poptávka?

3.2. internet

3.2.1. webové stránky

3.2.1.1. fakulty

3.2.1.2. města

3.2.1.3. městské infocentrum

3.2.2. sociální sítě

3.2.2.1. Facebook

3.2.2.2. Twitter

3.2.2.3. LinkedIn

3.3. tisk

3.3.1. regionální periodika

3.3.2. plakáty

3.3.3. informační letáky