Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MPI - NL Conference [R]evolutie in Organisatie 11 Herman PLeij by Mind Map: MPI - NL Conference
[R]evolutie in Organisatie 
11 Herman PLeij
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MPI - NL Conference [R]evolutie in Organisatie 11 Herman PLeij

Professor Herman Pleij

Prof. Herman Pleij: “Bijeenkomsten in de middeleeuwen” Professor Herman Pleij is een beeldend verteller. Pleij promoveerde in 1979 op "Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen" Deze studie gaat over carnavalsteksten en de betekenissen van het tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden. Pleij was hoogleraar en decaan bij de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte voor TELEAC een radio- en tv-serie over de middeleeuwen. Hij ontving uiteenlopende onderscheidingen. Op de NL Conference voert prof. Herman Pleij ons mee terug in de tijd: - Hoe zagen evenementen eruit in de Middeleeuwen? - Wat is de invloed daarvan op de manier waarop we nu bij elkaar komen om te vieren en kennis uit te wisselen? Wie? Professor Herman Pleij (UVA)

UVA

Bijeenkomsten in de middeleeuwen

beelden: ontsnappen uit de werkelijkheid

Tijdens de Middeleeuwen

veel bij elkaar

weinig communicatie mogelijkheden

vol hangplekken

mensen ontmoeten

emotioneel gemeenschap

locatie

kerk, ontmoetingsplaats, wandelen, zaken doen, huwelijks markt

amsterdam, oude kerk, veel activiteiten

levendig bezig

ontmoeten

solidariteit

bourgondische banketten

symbool, decadentie

entertainen

veel gedaan, spel, spektakel, lol

sociaal en maatschappelijk

stad

industrieel, entourage voor zakendoen

kweken van gemeenschappen, voortdurend bijeen, verenigingsdrang, typisch NL, lid zijn van club, corporaties, schutterij, rederij, ambachtsgilde, identiteit

Adviezen

sport

oranje

olympische spelen

voetbal, 50.000 supporters

soort carnaval

zelfspot, komisch, relativering, solidariteit, sterk in NL

speel daar op in bij een event

oranje

is Nl, maar niet het vorstenhuis

iedereen gebruikt oranje, FNV, symbool, voor elkaar, geen staatsnationalisme

zie Obama, hand op het hart, volkslied

G20

knusheid

solidariteit

Nederland als 20ste land

Balkenende

ontvangst door Michele Obama

sympathiek

vertwijfelend

Reductie

alles vereenvoudigen tot huishoudenniveau

vader des vaderlands

na de beschouwing: "tja ik was niet in vorm"

saamhorigheid

wortels van het welvaren in Nederland

egaliteit

gelijkheidsgevoelen

gildes

zuilen

omroepen

Nederland, beste verzorgingstaat ter wereld, verantwoordelijk voor welzijn

Verenigingsgevoel

nieuwjaarsduik

jarenlange traditie

iedereen gelijk

uitvaart Andre Hazes

50.000 mensen

tezamen

hij was zo gewoon, maar ook speciaal

eigen mening

behoefte om te manifesteren

Nederland

vroeger decentraal ingericht

veel vergadering

In Nl, liever decentraal, leven en laten leven

en de stemming voor EU verdrag

Nederland tegen

drijft

op internationale handel

angst tegen centrale EU, zij bepalen wat wij moeten doen, dat maken wij zelf wel uit, emotie sterk

rookverbod in de horeca

sterkste tegen in NL

aanrommelen in NL

tegen de emotie

jij gaat niet bepalen wat ik in de kroeg doe

saaiste parlement in de wereld

is bijna nooit iemand

ook met tv

decentraal

geen centrale vertoning

Nederlanders doen het het anders

pragmatisch

kleinschaligheid

handelsnatie, gedogen, anders geen handel

besluitvorming in kleine clubs

want, schoorsteen moet roken, snel compromis, enthousiasme: kan ik wel mee leven, het is ook niet precies wat ik bedoelde

wapen Nederland

2 leeuwen, Je maintiendrai, ik zal handhaven

vervangen door:, moet kunnen

Aanbevelingen

pas op met powerpoint

inflatie

communicatie, ontmenselijkt, emotioneer ze

kijk ze aan, verlies het contact niet

hardere emotie

anders dringt het niet door

eind jr 50, scoren, hief een arm

nu, groepshug, etc

ontregeling emoties en communicatie contacten

melig

Word helpfile, poesje, vraag stellen, elke keer verkeerd, ging niet meer weg, vraagt: wil je echt dat ik wegga?

Samenvattend

creeër

doe iets aan de ontregeling

een podium voor emotionele gedachtewisselingen

emotionele betrokkenheid

ontregelende sprekers

mensen in de war raken

veel stemmen

onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau

veel negativisme, files, slechte, gezondheidzorg, onderwijs, etc

82 - 87% van de inwoners in NL, zeer tevreden

identiteit verlenen

niet op elkaar lijken

warme gevoelens over elkaar