Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) by Mind Map: ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL)
5.0 stars - 10 reviews range from 0 to 5

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL)

Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

Przykładowe egzaminy EN

Oficjalne

ISTQB Foundation Level – Tips & Tricks to Pass Easily (With Sample Papers)

ISTQB Dumps – Download mock tests and sample question papers from 2012 to 2014

ISTQB Foundation Level Practice Test - 1

ISTQB Foundation – Practice Exam 1

ISTQB Foundation – Practice Exam 2

ISTQB Mock Test

ISTQB Online Mock Test 2012

ISTQB Patshala

ISTQB Foundation Question Bank

1. Podstawy testowania

Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Co to jest testowanie?

Ogólne zasady testowania

Podstawowy proces testowy

Psychologia testowania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Modele wytwarzania oprogramowania

Poziomy testów

Typy testów

Testowanie pielęgnacyjne

3. Statyczne techniki testowania

Techniki statyczne a proces testowania

Proces przeglądu

Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

4. Techniki projektowania testów

Proces rozwoju testów

Kategorie technik projektowania testów

Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe

Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe

Techniki oparte na doświadczeniu

Wybór technik testowania

5. Zarządzanie testowaniem

Organizacja testów

Planowanie i szacowanie testów

Monitorowanie postępu testów i nadzór

Zarządzanie konfiguracją

Ryzyka a testowanie

Zarządzanie incydentami

6. Testowanie wspierane narzędziami

Typy narzędzi testowych

Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko

Wdrażanie narzędzi w organizacji

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszą wersją certyfikacji ISTQB® Poziom Podstawowy) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji dobrych praktyk zawartych w ISTQB®. Mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Questions / issues / errors? What do you think about my work? Your comments are highly appreciated. Please don't hesitate to contact me for :-) Mirosław Dąbrowski, Poland/Warsaw.

Przykładowe egzaminy PL

Oficjalne

TMMi Foundation

Testing Maturity Model (TMM)