Типовий склад та зміст проекту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типовий склад та зміст проекту by Mind Map: Типовий склад та зміст проекту

1. Креслення - робоча документація

1.1. Уточнення та деталізування, передбачені проектом рішення для виробництва будівельно-монтажних робіт

1.2. Визначення об'ємів та вартість будівельно-монтажних робіт проектуємого об'єкта

2. Кошторисна документація

2.1. Загальна вартість будівництва будівлі

2.2. Фінансування будівництва даного об'єкту та розрахунки між будівельною організацією та замовником

2.3. Кошторисна вартість: локальні кошториси, кошториси, які передбачують всі затрати

2.4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

2.4.1. Розрахунок показників за оплатою праці

2.4.2. Розрахунок оборотності ресурсів виробництва

2.4.3. Розрахунок окупності капітальних вкладень

2.4.4. Розрахунок прибутку та валового доходу

3. Пояснювальна записка

3.1. Основні технологічні характеристики підприємства

3.2. Необхідні розрахунки та обгрунтування

3.3. Короткий виклад змісту проекта

3.4. Зіставлення варіантів та даних про черговість будівництва

3.5. Загальна характеристика об'ємно-планувального та конструктивного рішення будівлі

3.6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

3.6.1. Розробка виробничої програми

3.6.2. Розрахунок необхідної кількості продуктів

3.6.3. Розрахунок площі приміщення для приймання і зберігання продуктів

3.6.4. Розрахунок площі заготівельних цехів або цеху доготовки н/ф

3.6.5. Розрахунок площ гарячого і холодного цехів

3.6.6. Розрахунок площі кондитерського цеху

3.6.7. Розрахунок площі кулінарного цеху

3.6.8. Розрахунок площі приміщення для миття кухонного, столового посуду, н/ф тари тощо

3.6.9. Розрахунок площі приміщення для споживачів

3.6.10. Розрахунок площі службових і побутових приміщень

3.6.11. Розрахунок площі технічних приміщень

3.6.12. Визначення загальної площі приміщення ресторану

3.6.13. Розробка технологічної схеми готування страви

3.7. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ

3.7.1. Розрахунок габаратних параметрів ресторану, вибір будівельних конструкцій

3.7.2. Розрахунок і проектування сантехнічного устаткування

3.7.2.1. Розрахунок системи опалення

3.7.2.2. Розрахунок системи вентиляції приміщень

3.7.2.3. . Розрахунок системи водопостачання

3.7.2.4. Розрахунок системи каналізації

3.7.2.5. Розрахунок освітлення ресторану

3.8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

3.9. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3.10. БЕЗПЕКА І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОЕКТУ

3.10.1. Аналіз небезпечних і шкідливих чинників на виробництві

3.10.2. Пожежна безпеку проекту

3.10.3. Екологічність проекту