Παραγωγή Εντύπων

AK
Ari Kar
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Παραγωγή Εντύπων by Mind Map: Παραγωγή Εντύπων

1. Αρχική Επικοινωνία με ξένο οίκο

1.1. δικαιώματα

1.1.1. κειμένου

1.1.2. εικόνων

1.1.3. χρήσης συνοδευτικού υλικού

1.1.4. ψηφιακή διάθεση (ebooks)

1.1.5. hard copy του βιβλίου (τουλάχιστον 1 για τον επιμελήτη και 1 για τον σελιδοποίο)

2. Αρχική επικοινωνία με συγγραφέα

2.1. δικαιώματα

2.1.1. κειμένου και άλλου υλικού

2.1.2. ψηφιακής διάθεσης

3. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκο (InDesign)

3.1. ζητάμε δείγμα από το αρχείο InDesign.

3.2. σε τι μορφή ειναι οι εικόνες;

3.2.1. eps, tif, ai, psd (διαγώνιος έλεγχος από thinking)

3.2.2. άλλη ψηφιακή μορφή (θα πρέπει να αξιολογείται σε συνεργασία με τη thinking)

3.3. σε τι μορφή ειναι τα μαθηματικά;

3.3.1. μαθηματικά σε εικόνα π.χ. eps

3.3.1.1. πληκτρολόγηση από την αρχή

3.3.2. άλλες μορφές

3.3.2.1. αξιολόγηση

3.4. Αποστολή για αξιολόγηση/κοστολόγηση

4. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκου (PDF)

4.1. σε τι μορφή ειναι το PDF;

4.1.1. searchable PDF

4.1.1.1. Σε Word απευθείας μεταφραση ή copy paste ή text extraction με Acrobat

4.1.2. non searchable PDF

4.1.2.1. απευθείας μετάφραση σε Word σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

4.2. σε τι μορφή είναι οι εικόνες;

4.2.1. αν δεν μας τις δίνουν ξεχωριστά θα πρέπει να γίνουν extract οι εικόνες από το PDF και να αξιολογηθεί η ποιότητα τους. Σε περίπτωση που η ανάλυση είναι χαμηλή θα πρέπει να συζητηθεί η δημιουργία τους από την αρχή.

4.3. έχει μαθηματικά το βιβλίο;

4.3.1. αν το βιβλίο έχει μαθηματικά:

4.3.1.1. αν έχει πάρα πολλά μαθηματικα γίνεται συζήτηση για παραγωγή του βιβλίου σε LaTeX

4.3.1.2. αν έχει λίγα μαθηματικά μεταφράζεται και διορθώνεται σε Word και τα μαθηματικά γράφονται με το MathType. Ακολουθούνται τα πρότυπα: https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

4.4. Αποστολή για αξιολόγηση/κοστολόγηση

5. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκο (μόνο έντυπο)

5.1. μετάφραση απευθείας σε word (σύμφωνα με τις προδιαγραφές)

5.2. δημιουργία εικόνων εκ νέου ή επεξεργασία scanned images

5.3. συγγραφή μαθηματικών από την αρχή

6. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκο (άλλες μορφές)

6.1. αποδεκτές μορφές: MS Word (doc, docx, LaTeX, InDesign, RTF)

6.2. Αποστολή για αξιολόγηση/ Κοστολόγηση

7. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκο ή συγγραφέα (LaTeX)

7.1. έχουμε όλα τα αρχεία TeX;

7.1.1. έλεγχος αρχείων και compilation του TeX

7.2. σε τι μορφή είναι οι εικόνες- διαγράμματα

7.2.1. αποδεκτές μορφές: tikz, eps, tif (διαγώνιος έλεγχος πριν την έναρξη παραγωγής)

7.2.2. άλλη ψηφιακή (θα πρέπει να αξιολογείται σε συνεργασία με τη thinking)

7.3. μαθηματικά

7.3.1. διαγώνιος έλεγχος πριν την έναρξη παραγωγής

7.4. Αποστολή για αξιολόγηση/ Κοστολόγηση

8. Προδιαγραφές υλικού από συγγραφέα (Word)

8.1. αν το βιβλίο δεν έχει γραφτεί ακόμα στέλνουμε τις προδιαγραφές για Word και Word με μαθηματικά https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

8.2. αν το βιβλίο έχει ήδη γραφτεί το στέλνουμε για αξιολόγηση.

9. Προδιαγραφές υλικού από ξένο οίκο (Word RTF)

9.1. σε τι μορφή είναι οι εικόνες;

9.1.1. τα γραφικά που είναι embedded στο Word έχουν συνήθως χαμηλή ανάλυση μη κατάλληλη για εκτύπωση.

9.1.2. ζητάμε από τον οίκο τα γραφικά ξεχωριστά.

9.1.3. αν δεν ειναι διαθέσιμα ειναι πιθανό να χρειαστεί να δημιουργηθούν εκ νέου τα γραφικά

9.2. σε τι μορφή είναι τα μαθηματικά;

9.3. Αποστολή για αξιολόγηση Κοστολόγηση

10. Αξιολόγηση Κοστολόγηση

10.1. Παραλαβή δείγματος

10.1.1. προώθηση υλικού στη thinking

10.1.2. αξιολόγηση υλικού (από thinking)

10.1.3. εντοπισμός προβλημάτων

10.1.4. αρχική εκτίμηση συνολικού κόστους

10.1.4.1. ανάλυση κόστους

10.1.5. συζήτηση με κριτική

10.1.6. έγκριση έναρξη παραγωγής (από κριτική)

10.1.7. ανάθεση σε μεταφραστή, διορθωτή, σελιδοποιό

11. Έγκριση παραγωγής

11.1. επιλογή και ανάθεση:

11.1.1. επιμελητή

11.1.2. διορθωτή

11.1.3. σελιδοποιού

11.2. χρονοδιάγραμμα/προγραμματισμός

11.2.1. μετάφραση

11.2.2. συνενόηση για τεχνικές προδιαγραφές

11.2.3. επιμέλεια

11.2.3.1. συνεννόηση για τεχνικές προδιαγραφές

11.2.3.2. 1η διόρθωση

11.2.3.3. σελιδοποίηση

11.2.3.4. 2η διόρθωση

11.2.3.5. σελιδοποίηση

12. Έναρξη παραγωγής από ξένο οίκο ( μετάφραση σε Word)

12.1. Μετάφραση

12.1.1. Προδιαγραφές

12.1.1.1. συννενόηση του μεταφραστή για τις τεχνικές προδιαγραφές με τη thinking

12.1.1.2. Προδιαγραφές Word https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

12.1.1.3. Προδιαγραφές LaTeX https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/Latex-mini-guide

12.1.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

12.1.2.1. έλεγχος οτι τηρούνται οι προδιαγραφές

12.2. Επιμέλεια

12.2.1. Προδιαγραφές

12.2.1.1. με συννενόηση του επιμελητή για τις τεχνικές προδιαγραφές με τη thinking

12.2.1.2. Προδιαγραφές Word https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

12.2.1.3. Προδιαγραφές LaTeX https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/Latex-mini-guide

12.2.2. Αποστολή δείγματος πριν τη συνέχεια

12.3. διορθώσεις

12.3.1. Προδιαγραφές

12.3.1.1. 1η δίορθωση σε Word

12.3.1.2. 2η διόρθωση σε InDesign ή LaTeX από τον σελιδοποιό

12.3.1.3. 3η διόρθωση σε InDesign ή LaTeX από τον σελιδοποιό

12.4. σελιδοποίηση σε InDesign

12.4.1. Προδιαγραφές

12.4.1.1. InDesign

12.4.1.1.1. σύμφωνα με τα σχεδιαστικά πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί

12.4.1.1.2. Αποστολή δείγματος πριν τη συνέχεια

13. 'Εναρξη παραγωγής από έλληνα συγγραφέα (word)

13.1. κείμενο βιβλίου

13.1.1. προδιαγραφές

13.1.1.1. συννενόηση του συγγραφέα για τις τεχνικές προδιαγραφές με τη thinking (όταν είναι εφικτό)

13.1.1.2. Word https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

13.1.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

13.1.2.1. έλεγχος οτι τηρούνται οι προδιαγραφές

13.2. γραφικά βιβλίου

13.2.1. σε eps, tif, ai, psd

13.3. μαθηματικά βιβλίου

13.3.1. Προδιαγραφές Word (MathType) https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

13.4. Επιμέλεια

13.4.1. Προδιαγραφές

13.4.1.1. με συννενόηση του επιμελητή για τις τεχνικές προδιαγραφές με τη thinking

13.4.1.2. Προδιαγραφές Word https://github.com/thinkers/thinking-kb/wiki/odigos-word

13.4.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

13.5. διορθώσεις

13.5.1. Προδιαγραφές

13.5.1.1. 1η διόρθωση σε Word από τον διορθωτή

13.5.1.2. 2η διόρθωση σε InDesign από τον σελιδοποιό

13.5.1.3. 3η διόρθωση σε InDesign από τον σελιδοποιό

13.6. σελιδοποίηση

13.6.1. Προδιαγραφές

13.6.1.1. InDesign

13.6.1.1.1. σύμφωνα με τα σχεδιαστικά πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί

13.6.1.1.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

14. Έναρξη παραγωγής βιβλίου LaTeX (από ξένο οίκο)

14.1. κείμενο LaTeX

14.1.1. το ανεβάζουμε στο ShareLaTeX

14.2. γραφικά βιβλίου

14.2.1. ανεβαίνουν σε χαμηλή ανάλυση στο ShareLaTeX (για καλύτερη ταχήτητα στην τελική φάση θα αντικατασταθούν με τα υψηλής ανάλυσης)

14.3. μετάφραση βιβλίου

14.3.1. η μετάφραση κειμένου και μαθηματικών γίνεται απευθείας σε LaTex στο ShareLaTeX.com

14.3.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

14.3.3. έλεγχος οτι τηρούνται οι προδιαγραφές

14.4. μαθηματικά βιβλίου

14.4.1. αν ο μεταφραστής έχει εξοικείωση με LaTeX

14.5. Διόρθωση/επιμέλεια

14.5.1. 1η Διόρθωση

14.5.1.1. απευθείας στο ShareLaTeX από τον διορθωτή

14.5.2. 2η διόρθωση

14.5.2.1. από τον σελιδοποιό στο ShareLaTeX

14.5.2.2. 3η διόρθωση

14.5.2.2.1. από τον σελιδοποιό στο ShareLaTeX

14.6. Σελιδοποίηση

14.6.1. μετά την πρώτη διόρθωση

15. Έναρξη παραγωγής βιβλίου LaTeX (από ξένο οίκοΈναρξη παραγωγής βιβλίου LaTeX (από συγγραφέα)

15.1. κείμενο LaTeX

15.1.1. το ανεβάζουμε στο ShareLaTeX

15.2. γραφικά βιβλίου

15.2.1. ανεβαίνουν σε χαμηλή ανάλυση στο ShareLaTeX (για καλύτερη ταχήτητα στην τελική φάση θα αντικατασταθούν με τα υψηλής ανάλυσης)

15.3. Διόρθωση/επιμέλεια

15.3.1. 1η διόρθωση

15.3.1.1. απευθείας στο ShareLaTeX από τον διορθωτή

15.3.1.2. Αποστολή δείγματος πρώτου κεφαλαίου πριν τη συνέχεια

15.3.2. 2η διόρθωση

15.3.2.1. από τον σελιδοποιό στο ShareLaTeX

15.3.3. 3η δίορθωση

15.3.3.1. από τον σελιδοποιό στο ShareLaTeX

15.4. Σελιδοποίηση

15.4.1. μετά την πρώτη διόρθωση

16. Έναρξη ψηφιοποίσης

16.1. Μετατροπή σε Source

16.2. παράγωγα ανάλογα με την περίπτωση (μικρή, μεγάλη δέσμη)

16.2.1. book page

16.2.2. app

16.2.3. microsite

16.2.4. epub