Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"? by Mind Map: Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"?
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"?

Program

Filozofija sodelovanja (45')

Primeri uporabe sodelovalnih orodij (90')

Orodja (90')

Vloga wiki vrtnarja (45')

Praktična uporaba sodelovalnih orodij (90')

Kdaj in kje?

24. april 2008, od 9-16h

Ljubljana

Kdo naj se udeleži?

Nižji, srednji in višji management

Lastniki in direktorji manjših, razvojno naravnanih podjetij

Vodje timov

Kadrovniki

Projektni vodje

Vodje razvojnih oddelkov

Trenerja

Danilo Kozoderc

Aleš Čerin

Namen

Razviti koncept sodelovanja v podjetju

Pridobili boste

Osnove koncepta upravljanja znanja in sodelovanja

Praktična uporaba nekaterih sodelovalnih orodij

Spoznali boste vlogo in pomen "wiki vrtnarja"

Metode dela

Predavanja, delavnica, študija primerov, demonstracija

Na delujočem wiki sistemu

Odprta diskusija

Po delavnici sta trenerja na voljo za za individualni pogovor z udeleženci.

Največ 16 udeležencev

Uvod

Naslov delavnice

Vprašanja

●Kako napraviti sodelovanje (izmenjava znanja, projekti, kompleksni dokumenti, ...) v vašem oddelku ali v podjetju bolj učinkovito in uspešno? ● Katera orodja omogočajo učinkovito soustvarjanje? ● Kako ustvariti skupni prostor učenja in izmenjave znanja v podjetju?

Kaj?

Na delavnici "Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali filozofija?" bomo s praktičnim delom pomagali odgovoriti na ta vprašanja. Predstavili vam bomo koncept sodelovanja (Podjetje 2.0), ki se vedno bolj uporablja v podjetjih. V praktčnem delu pa bomo uporabili nekaj sodelovalnih orodij, ki smo jih sami uspešno uporabljamo pri svojem delu. S kombinacijo pravih sodelovalnih orodij, s pravimi koncepti in človeškim pristopom (naša praksa kaže, da sama tehnologija za uspeh sodelovalnih orodij ni dovolj), lahko neverjetno uspešno in učinkovito skupaj iščemo rešitve, načrtujemo, ustvarjamo dokumente in priročnike.

Kotizacija

240 €

Vključuje

Informacije

fsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf

Mobilni telefon

E-pošta

Skype