Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"? by Mind Map: Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"?

1. Program

1.1. Filozofija sodelovanja (45')

1.2. Primeri uporabe sodelovalnih orodij (90')

1.2.1. Ustvarjanje kompleksnih dokumentov

1.2.2. Upravljanje znanja

1.2.2.1. Zajemnje, graditev, delitev

1.2.3. Reševanje kompleksnih problemov

1.3. Orodja (90')

1.3.1. Sodelovalni miselni vzorci

1.3.2. Wiki

1.3.2.1. Edit-Write/Link-Save

1.3.2.1.1. Praktično

1.3.2.2. Vključevanje dokumentov

1.3.2.2.1. Demonstracija

1.3.3. Pogovorna skupina

1.4. Vloga wiki vrtnarja (45')

1.5. Praktična uporaba sodelovalnih orodij (90')

2. Kdaj in kje?

2.1. 24. april 2008, od 9-16h

2.2. Ljubljana

2.2.1. Hotel Stil, Litijska c. 188

2.2.2. Kako priti do hotela?

3. Kdo naj se udeleži?

3.1. Nižji, srednji in višji management

3.2. Lastniki in direktorji manjših, razvojno naravnanih podjetij

3.3. Vodje timov

3.4. Kadrovniki

3.4.1. Upravljalci znanja

3.5. Projektni vodje

3.6. Vodje razvojnih oddelkov

4. Trenerja

4.1. Danilo Kozoderc

4.1.1. Vizor Danilo Kozoderc s.p.

4.2. Aleš Čerin

4.2.1. Svetovalec in trener v farmacevtski industriji

4.2.1.1. Izkušnje pri uvajanju sodelovalnih orodij

4.2.2. Edusatis d.o.o.

5. Namen

5.1. Razviti koncept sodelovanja v podjetju

5.1.1. Oddelek

5.1.2. Celotno podjetje

6. Pridobili boste

6.1. Osnove koncepta upravljanja znanja in sodelovanja

6.2. Praktična uporaba nekaterih sodelovalnih orodij

6.2.1. Wiki

6.2.2. Sodelovalni miselni vzorci

6.2.3. Praktična konceptualizacija in izdelava dokumenta

6.3. Spoznali boste vlogo in pomen "wiki vrtnarja"

7. Metode dela

7.1. Predavanja, delavnica, študija primerov, demonstracija

7.2. Na delujočem wiki sistemu

7.2.1. Skupine 5-7 udeležencev

7.2.2. Prenosni računalniki

7.3. Odprta diskusija

7.4. Največ 16 udeležencev

7.4.1. Omogočamo praktično delo!

8. Uvod

8.1. Naslov delavnice

8.1.1. Sodelovanje v podjetju - tehnologija ali "vrtnarjenje"?

8.1.2. Poti do učinkovitega sodelovanja v podjetju

8.2. Vprašanja

8.3. Kaj?

9. Kotizacija

9.1. 240 €

9.1.1. + DDV

9.1.2. Popusti

9.1.2.1. 10%

9.1.2.1.1. Drugi udel. iz istega podjetja

9.1.2.2. 15%

9.1.2.2.1. Tretji in vsi naslednji

9.2. Vključuje

9.2.1. Izvedba delavnice

9.2.2. Tiskani materiali

9.2.3. Kosilo in odmori za kavo

9.2.4. Potrdilo o udeležbi

10. Informacije

10.1. Mobilni telefon

10.1.1. 041 789 188 (Aleš)

10.1.2. 040 395 951 (Danilo)

10.2. E-pošta

10.2.1. [email protected]

10.2.2. [email protected]

10.3. Skype

10.3.1. Aleš: alescerin

10.3.2. Danilo: dkozoderc