Portal.gov.cz

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Portal.gov.cz by Mind Map: Portal.gov.cz

1. Informace pro občany České republiky

1.1. Základní registry

1.1.1. Veřejný výpis údajů z Registru osob

1.1.2. Výpis údajů z Registru obyvatel

1.1.3. Poskytnutí údajů třetí osobě

1.2. Veřejné registry

1.2.1. Výpis z Veřejného rejstříku

1.2.2. Výpis Insolvenčního rejstříku

1.2.3. Výpis z Rejstříků trestů právnických osob

2. Informace pro podnikatele a živnostníky

2.1. Základní registry

2.1.1. Veřejný výpis údajů z registru osob

2.1.2. Poskytnutí údajů třetí osobě

2.1.3. Výpis o využití údajů z Registru osob

2.2. Veřejné registry

2.2.1. Výpis z Veřejného rejstříku

2.2.2. Výpis Insolvenčního rejstříku

2.2.3. Výpis z Rejstříků trestů právnických osob

3. Informace pro cizince žijící v ČR

3.1. Základní registry

3.1.1. Veřejný výpis údajů z Registru osob

3.2. Veřejné registry

3.2.1. Výpis z Veřejného rejstříku

3.2.2. Výpis Insolvenčního rejstříku

3.2.3. Výpis z Rejstříků trestů právnických osob

4. Služby pro orgány veřejné moci

4.1. Seznam

4.1.1. záznamů v rejstřících

4.1.2. věstníků

4.1.3. zveřejněných informací

4.1.4. formulářů a odkazů

4.2. Zveřejnění

4.2.1. záznamu v rejstříku

4.2.2. věstníku

4.2.3. povinně zveřejňované informace

4.2.4. formuláře nebo odkazu

4.2.5. životní situace

5. Řešení životních situací

6. Zveřejněné informace

6.1. Prezident ČR

6.2. Vláda ČR

6.3. Poslanecká sněmovna ČR

6.4. Senát ČR

6.5. Ministerstva

7. Věstníky organizací

7.1. Kraje ČR

7.2. Svaz měst a obcí

7.3. Veřejné zakázky

7.4. Dražby a nabídky

7.5. Obchodní rejstřík

8. Rejstříky veřejné správy

8.1. Informace o ČR

8.2. Informace o EU