Undervisningsgang 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Undervisningsgang 3 by Mind Map: Undervisningsgang 3

1. DeRue & Ashford

1.1. Levels of identity

1.1.1. Individual Internalization, Relational recognition, Collective endorsement

1.1.2. 1) Individuel internalisering (inkorporere identiteten som leder), 2) Relationel anerkendelse (lederrollen er underlagt gensidig forståelse og accept - som også fx forældre/barn), 3) kollektiv legitimitet (endorsement); det at bliver accepteret som en del af en social gruppe (det kollektive kan være gruppens accept men også eks. øverste ledelse eller andre udenfor gruppen).

1.1.3. Hvordan hænger de forskellige niveauer sammen?

1.1.4. Grp. X - Er der for mange uformelle ledere, så kan det emergere ved internalisering

1.2. Identity work

1.2.1. Fra at se identity work som udført af individet (men stadig en social handling, (jf. Mead) til at forstå det som individets projektering og den andens spejl til projekteringen/reinforcement or rejection.

1.2.2. Claim Leader, Grant leader, Claim Follower, Grant follower

1.2.2.1. En social process hvorigennem nogle bliver ledere og andre followers.

1.3. Leadership-structure schemas

1.3.1. Grp. X - Succesfulde konstruktioner når "claim leader/follower" accepterer hinandens roller - og vice versa

1.3.2. Side 634. - Martins eksempel / Brians eksempel.

1.3.3. Grp. X - Hænger sammen med "Levels of Identity"

1.3.4. S. 643

1.4. Spørgsmål og uklarheder

1.4.1. Mangler anvisninger efter analyser.

2. Uhl-Bien & Marion

2.1. Administratibe leadership

2.1.1. Grp. X - Autoritet - kan "kvæle" modstand

2.1.2. Grp. X - Bureaukratiske funktioner i organisationen

2.1.2.1. Organisationens blueprint

2.1.3. Standardisering, skabe sammenhæng

2.2. Adaptive function & adaptive leadership

2.2.1. Grp. X - Uformel lederskab

2.2.1.1. Organisationens faktiske adfærd

2.2.2. Grp. X - Dynamisk, er gode til forandringer, tilpasninger

2.2.3. Grp. X - Kreative ideer der kan bygges videre på, innovative

2.2.4. Grp Y - Adaptive leadership - An agentic function

2.2.4.1. Hvad betyder så "agentic"?

2.2.5. Grp. Y - CAS dynamics - Non-agentic network forces

2.2.5.1. Heterogeneity

2.2.5.2. Interdependence

2.2.5.3. Constraints

2.2.5.4. Forskellige mål, forskellige interesser, men de er afhængige af hinanden

2.2.5.5. Når der er noget der emergerer opstår flere forskellige responser

2.2.6. Grp. Y - Eneabeling conditions - Conditions conductive to generations of adaptive and CAS dynamics

2.3. Enabling leadership

2.3.1. Grp. X - Giver mulighed for kompleksitet

2.3.2. Grp. X - Bindeleddet mellem Adaptiv og Administrativ lederskab

2.3.2.1. Al ledelse er kontekstuel - og man skal lære at interagere med den kontekst hvori man opererer, eks. ved bureaukratiske org. skal man enable uformelle, dynamiske interaktion og modsat ved mere flydende, flade org., hvor enabling er eks. mere struktur

2.4. Mechanisms

2.4.1. Grp. X - Det uforklarlige der opstår "af ingenting"

2.4.2. Grp. X - Fokus på dynamiske processer, meso dynamik

2.4.3. Hvilke mekanismer findes der?

2.4.4. Grp. X - Null condition - Opstår i samtaler

2.5. Spørgsmål og uklarheder

3. Romance of leadership (Meindl) og Complexity Leadership Theory?

4. Grints problemer (critical, tame, wicked)

4.1. og Complexity Leadership Theory?

4.2. og DeRue & Ashfords model?

5. Westerns diskurser og CLT?