Upravljanje in delovanje šolskih skladov

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Upravljanje in delovanje šolskih skladov by Mind Map: Upravljanje in delovanje šolskih skladov

1. Zakonska podlaga

1.1. ZOFVI

1.2. 1. od. (opredelitev sklada)

1.3. 2. od. (prodobivanje sredstev)

1.4. 3. od. (upravni odbor)

1.5. 4. od. (pravila delovanja)

1.6. 5. od (sklad vrtca)

2. Izmenjava izkušenj

2.1. imenovanje

2.1.1. kdo imenuje UO?

2.1.2. sestava UO/kje je zapisana?

2.2. upravljanje

2.2.1. kdo vodi UO/kako je izbran?

2.2.2. sestajanje UO

2.2.3. vključevanje ravnatelja

2.2.4. vključevanje SSt/SZ

2.2.5. podpora šole

2.3. delovanje

2.3.1. zbivanje sredstev

2.3.1.1. višina prispevka?

2.3.1.2. dinamika vplačevanja

2.3.1.3. na šolski položnici

2.3.1.4. na ločeni položnici

2.3.2. poraba sredatev

2.3.3. transparentnost delovanja

2.4. podružnice in vrtci

2.4.1. skupen/ločen sklad

3. Delovanje šolskega sklada

3.1. pridobivanje sredstev

3.1.1. prispevki staršev

3.1.2. razne akcije

3.1.3. donacije

3.1.4. fundacija

3.1.5. trženje sklada

3.2. poraba sredstev

3.2.1. postopek izplačila sredstev

3.2.2. pristonosti UO/strokovne službe

3.2.2.1. varstvo osebnih podatkov

3.3. program sklada

3.3.1. kako nastaja?

3.4. pristojnosti upravnega odbora

3.5. upravljanje s sredstvi

3.5.1. sredstva na šolskem računu

3.5.2. samostojna finančna postavka

3.5.3. finančno poročilo

3.6. nadstandard

3.6.1. plemenitenje sredstev

3.6.2. razmejitev šola/oddelki

3.6.3. kako ŠS sprejemajo deležniki?

3.7. prakse, katerim se je treba izogniti

4. Viri

4.1. OŠ Koseze

4.2. Fundacija Andersen

4.3. OŠ Rihard Jakopič

5. Upravljanje šolskega sklada

5.1. upravni odbor

5.1.1. sestava

5.1.1.1. zaposleni/starši/zunanji

5.1.2. menjava UO/konstituiranje/primopredaja

5.1.3. dobre/slabe prakse

5.1.3.1. sodelovanje pri pripravi LDN

5.2. pravila delovanja

5.2.1. namen pravil

5.2.1.1. ?? da red uvedejo ali da ga zapišejo ??

5.2.2. oblikovanje pravil

5.2.3. vsebina

5.3. razmejitev pristojnosti UO/šola

5.4. pristojnost sveta zavoda

5.5. pristojnosti sveta staršev

5.5.1. poročanje UO

6. Vprašanja

6.1. višina prispevka staršev?

6.2. finančno poročilo/kdaj in kolikokrat v šolskem letu?

6.3. ali ima sklad pravila delovanja?

7. Namen šolskega sklada

7.1. soudeležba deležnikov

7.2. povezovanje

7.3. sodelovanje

7.4. pripadnost šoli

7.5. zaupanje

7.6. avtonomija šole

8. Učenci