"Vabavara MTÜ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Vabavara MTÜ" by Mind Map: "Vabavara MTÜ"

1. Eesmärgid

1.1. Avatud lähtekoodiga tarkvara juurutamise kaudu ...

1.2. Kuluefektiivsus

1.2.1. Ka erasektori jaoks

1.3. Läbipaistvus

1.3.1. Sealhulgas ka turvalisus

1.4. Jätkusuutlikkus

1.4.1. taaskasutatavus

1.4.2. Tootjalock

2. Liikmed

2.1. Inimesed

2.2. Firmad

2.3. Liikmemaksud

2.3.1. Noortel (<18, tudengid etc) null või 0.1*sümboolne

2.3.2. Tavaliikmetel sümboolne

2.3.3. Firmadel näiteks 5x sümboolne + % eelmise aasta käibest

2.3.3.1. Eesmärk kulubaasi tekitamine. Tegusad inimesed on liikmed füüsilise isikuna

2.4. Piirangud

2.4.1. 1 inimene = 1 hääl, 1 esindatav keha, füüsiline isik primaarne

2.4.2. Tasumata liikmemaks == välja visatud liige

2.5. OLULINE

2.5.1. § Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus

2.5.2. § Mittetulundusühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel

2.5.3. § Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.5.4. Ei ole "Linuxi klubi" ega "GPL klubi"

2.5.5. Ei ole "vabatahtlike sunnitöölaager"

3. Alltegevused

3.1. Vabavara Sihtasutuse alustamine ja kogukonna esindamine SA nõukogus

3.2. Vaba Tarkvara Kompetentsikeskuse alustamine/käitamine?

4. Töörühmad (tegevused)

4.1. "Linux koolidesse!"

4.1.1. Või muidu avalikku sektorisse

4.1.2. Peamine argument: litsentsitasud?

4.1.3. Vaba Tarkvara Kompetentsikeskus ?

4.2. "Raha arendusse!"

4.2.1. Jätkusuutlik arendusraha suunamine

4.2.2. Vabavara Sihtasutus

4.2.3. Libreoffice ja PDF näide

4.2.3.1. http://wilhelmtux.ch/index.phtml?MID=11&CID=93&PID=93

4.3. "Võimalused ja seisukohad teatavaks!"

4.3.1. Teisisõnu PR

4.3.1.1. Lugemist: http://linux.ee/~veiko/kommunikatsiooniplaan_mty.pdf

4.3.2. Lobistamise how-to

4.3.2.1. ühised seisukohad

4.3.2.2. isiklikud seiskohad

4.3.2.3. printsiibid

4.3.2.3.1. usk või pragmatism

4.3.2.3.2. toote-platvormi-litsentsi-neutraalne

4.3.3. Kõneisik

4.3.4. Teavituskampaaniad

4.3.5. Ürituste korraldamine

4.4. "Emakeelne tarkvara!"

4.4.1. Ja keeletehnoloogia

4.4.2. MTÜ Keeleleek http://keeleleek.ee/

4.5. "Formaadid-protokollid vabaks?"

4.5.1. libreoffice et al

4.6. "Riik targaks tellijaks-suunajaks?"

5. Sihtmärgid-Sektorid

5.1. Avalik

5.2. Era

5.2.1. Ja need kaks erinevad, vajavad erinevat lähenemist

6. Otsustuskoht

6.1. MTÜ kui "vabatahtlike liikmete ja kogukonna huve esindav ja vedav juriidiline keha"

6.2. vs. MTÜ kui "tulu mitte taotlev teenuse osutaja"

6.2.1. Miks mitte sihtasutus? MTÜ omatav OÜ?

6.3. vs. MTÜ kui "Eesti vabavara tugiteenuste pakkujate liit"

6.3.1. ALVATAL hetkel ?

6.3.2. Sarnane ITL-ile (äriettevõtete eesmärgid ühtivad)

7. 24.10.2014 koosolek

7.1. Infokanalite ja PR teemad

7.1.1. "tegijate infokanalid"

7.1.2. "lobistaja howto"

7.1.3. avalikud infokanalid

7.2. MTÜ põhikirja teemad

7.2.1. Eesmärk

7.2.1.1. Selgem ja lühem sõnastus

7.2.2. Liikmed

7.2.2.1. kitsendused ?

7.2.2.2. liikmemaks

7.2.3. Maksuvabastuse staatus ?

7.2.4. Juhatuse fukntsioneerimise detailid ?

7.3. Ühised strateegilised pingutused

7.3.1. Vabavara SA

7.3.2. Vaba tarkvara kompetentsikeskus

7.4. Inimeste operatiivküsimused

7.4.1. Demokeskusesse linuxi viimiseks raha vaja

7.4.2. Filmide tõlkimine

7.4.3. Veebilehed

7.4.3.1. pingviin.org

7.4.3.2. libreoffice.ee

7.4.4. Kes kirjutab kuhu kuna mida

7.4.5. Infoks: koolitused

7.4.6. Infoks: 2015 ITK tudengite "ära kasutamine"