Model procesa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Model procesa by Mind Map: Model procesa

1. SAS

1.1. metoda za modeliranje procesa

1.2. "Strukturna analiza sustava"

1.3. SSA - Structured Systems Analysis

2. sastoji se od

2.1. dijagram procesne raščlane

2.2. dijagram toka podataka

2.2.1. sastoji se od

2.2.1.1. proces

2.2.1.2. tok podataka

2.2.1.3. spremište podataka

2.2.1.4. vanjski sustav

2.3. opis procesa i opis tokova podataka

2.4. ocjena troškova i koristi

2.5. ocjena izvodljivosti

2.6. nestandardni opis sustava

3. druge metode

3.1. HIPO

3.2. ISAC

3.3. Langeforsova

3.4. SREP

3.5. SADT

3.6. SDM

3.7. MBA

4. sustav

4.1. skup povezanih elemenata koji djeluju radi ispunjenja nekog cilja

4.2. informacijski sustav

4.3. okolina sustava; izlazi i ulazi

4.4. transformaciju ulaza u izlaz vrše PROCESI

5. analiza