Сучасні інформайійні технології навчання

DL
d l
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні інформайійні технології навчання by Mind Map: Сучасні інформайійні технології навчання

1. ІІ семестр

1.1. Змістовий модуль 3. Створення навчально-організаційних матеріалів

1.1.1. Лекція

1.1.2. Лабораторна робота

1.1.3. Практичне заняття

1.2. Матеріали для самостійного опрацювання

2. І семестр

2.1. Змістовий модуль 1. Застосування мережевих та Інтернет ресурсів у навчально-виховному процесі

2.1.1. Лабораторна робота

2.2. Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні особливості застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. Технічні засоби відтворення статичної і диномічної інформації.

2.2.1. Лекція

2.2.2. Практичне заняття

2.3. Матеріали для самостійного опрацювання

3. Матеріали, які необхідно подати до завершення дисципліни

3.1. Індивідуальна науково-дослідна робота

3.2. Сертифікат про успішне проходження Microsoft IT Academy