Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Сучасні інформайійні технології навчання by Mind Map: Сучасні інформайійні технології
навчання
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Сучасні інформайійні технології навчання

ІІ семестр

Змістовий модуль 3. Створення навчально-організаційних матеріалів

Лекція

Лабораторна робота

Практичне заняття

Матеріали для самостійного опрацювання

Основні функції Microsoft Office Word2007. Зовнішній вигляд сторінок. Їх оформлення. Форматування тексту.

І семестр

Змістовий модуль 1. Застосування мережевих та Інтернет ресурсів у навчально-виховному процесі

Лабораторна робота

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні особливості застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. Технічні засоби відтворення статичної і диномічної інформації.

Лекція

Практичне заняття

Матеріали для самостійного опрацювання

Налаштування роботи в мережі Internet. Робота з електронною поштою. Використання пошукових систем та тематичних каталогів при роботі з навчальною інформацією

Матеріали, які необхідно подати до завершення дисципліни

Індивідуальна науково-дослідна робота

Сертифікат про успішне проходження Microsoft IT Academy