Delovno srečanje Koordinacije ZASSS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Delovno srečanje Koordinacije ZASSS by Mind Map: Delovno srečanje Koordinacije ZASSS

1. organizacija posvetovanja

1.1. dogovorjeno 6. 10. 2014

1.2. sobota, 15. november

1.3. gostitelj: ASSGAVOŠ

1.3.1. OŠ Mliojke Štrrukelj

1.4. zbiranje prijav

2. želen učinek

2.1. vsebine/program

2.1.1. pomembna področja

2.1.2. odnos do deležnikov

2.1.3. povezava deležnikov

2.1.4. usposobljenost

2.1.5. "rudnik"

2.1.6. oblikovanje predlogov

2.1.7. podpora predstavnikom v DS ministrstva

2.2. vrednotenje LDN

2.2.1. vsebine

2.2.2. način nastajanja

2.2.3. časovnica

2.2.4. rezultat/poročilo

2.3. organizacija

2.3.1. način odločanja

2.3.2. informiranje/korespondenca

2.3.3. zabeležke

2.3.4. financiranje/organiziranost

2.3.5. dejavnosti aktivov

2.3.6. širjenje/bele lise

2.3.7. dosegljivost članov

2.3.8. vodenje/upravljanje/izvajanje

2.4. dosedanje prakse

2.4.1. lastni program

2.4.2. sestanki Koordinacije

2.4.3. prepoznavnost

2.4.4. deležniki

2.4.5. sestanki na ministrstvu

3. sestanek koordinacije

3.1. poročila

3.1.1. predsednik

3.1.2. vodje DS

3.2. odprte točke iz LDN

3.2.1. posvetovanje 21.3.15

3.2.2. javni dogodek 8.6.15

3.3. prihodnje aktivnosti

3.3.1. članstvo v koordinaciji za OŠ in GŠ pri MIZŠ

3.3.2. srečanje z delegacijo s Kosova

3.3.3. delavnica v okviru slovenske mreže EPNoSL

3.3.4. sestanek z ravnatelji?

3.3.5. sodelovanje s ŠR

3.4. pokrivanje stroškov delovanja

4. format srečanja (Beltinci)

4.1. 09:30-10:00 (30') uvodne aktivnosti

4.2. 10:00-14:00 (240') delovno srečanje

4.3. 14:00-15:00 odmor s kosilom

4.4. 15:00 sestanek koordinacije

5. motivacija

6. gradiva

6.1. zapisnik prejšnje seje

6.2. teze za pravila pokrivanja stroškov članov ZASSS

6.3. pojasnilo v zvezi z društvom proti spolni zlorabi

6.4. dopis ministrstva - priponka

7. izvedba

7.1. dosedanje prakse

7.2. organizacij ska vprašanja ...

7.3. vsebinska vprašanja