Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Australien by Mind Map: Australien
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Australien

Det er et fladt tærren

74% af befolkningen er kristne

Der dyrkes hvede, havre, byg og sukkerør

Bjergkæde strækker sig langs østkysten

er verdens 6. største land

3 gange større end Indien