Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Voki og Blabberize by Mind Map: Voki og Blabberize
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Voki og Blabberize

Fællesmål - Engelsk

Du rammer direkte ind i fællesmål rigtig mange steder med Voki og Blabberize. Herunder er bare nogle enkelte pinde: Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel.

Historisk fortælling

Indlevelse er alfa omega, hvis eleverne skal kunne opnå historiebevidsthed. Eleverne undersøger en bestemt og betydningsfyld historisk person. Brug et billede af personen eller lad eleverne lave en tegning. Tegningen bringes til live på Blabberize, hvor eleverne via indtale lader personen fortælle sin egen biografi.   Undersøg på klassen en lokalhistorisk begivenhed; Udfaldet fra Fredericia, Bombningen af København etc. Lad eleverne opdigte en fiktiv person, som oplevede begivenheden. Indtal ortælling og brug enten Voki, hvis du kan sammensætte en figur der passer, eller lad eleverne tegne og herefter bruge Blabberize.

Fællesmål Historie

Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb. fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform  

Boganmeldelser

Lav et twist til den sædvanlige boganmeldelse. Eleverne vælger en karakter fra deres bog, som så fortæller historien fra hans eller hendes perspektiv. Lad eleverne lave  en tegning af karakteren og lad Blabberize give den liv, eller lav en avatar med Voki, der repræsenterer figuren.

Matematik - reflektion

Have the students create an avatar to explain a mathematical process to the class. Show the avatar alongside a step-by-step video recorded on an interactive whiteboard or share it along with a power point presentation.

Mig, mig selv om min Avatar

Eleverne kunne med Voki lave en Avatar der repræsenterer dem selv. Den kunne bruges på følgende måde: Avatar til ElevIntra   Præsenter en forældreKanal eller alm. kanal i SkoleTube   I profilen på SkoleTube   Se også punktet om E-pals her i mindmappet

Sprogligkammerat

Lyt og øv din udtale. Det er altid svært at høre sin egen stemme optaget, men det vender man sig heldigvis til. Lad eleverne starte med at skrive sætninger ind i deres Voki. Sætningerne læses højt af den computergenererede stemme. Når eleverne føler sig lidt mere sikre, så kan de optage deres egen stemme, og lade figuren udtale med deres egne ord. Der kan eventuelt laves forskellige VOKI`er i løbet af året, så eleverne fornemmer deres egen progression i forhold til sproget. I denne øvelse øves både læsning, skriflighed og udtale.    

E-pals

Eleverne kan udveksle deres avatarer fra Voki med venskabsklasser i andre lande. De kunne så skabe deres og sende tilbage med respons.  

Danskfaget - litteratur

I forbindelse med læsning af roman eller novelle, kan eleverne bruge Voki til gradvist at opbygge en karakter udfra beskrivelserne i novelle eller roman. På Voki kan du vælge ansigter, tøjstil etc. Det er sjovt at sammenligne de "portrætter" eleverne kommer frem til, og så siger det noget om deres opfattelse af novellens eller bogens karakter. Eleverne kan med deres opbyggede Voki fortælle en passager i bogen eller novellen fra en anden synsvinkel via Voki. Lad eleverne uploade et baggrundsfoto til Voki, et foto der symbolisere en bestemt begivenhed. Det kan de jo faktisk lovligt finde på SKODA - PolFoto. Lad dem optage en nyhedsreport fra stedet, hvor de skal vægte den journalistiske genre.