Dogmatiikka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dogmatiikka by Mind Map: Dogmatiikka

1. jumalakäsitys

1.1. perustuu yksijumalaisuuteen

1.1.1. yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, että jumala kertoo itsestään luonnossa, sen voimassa ja kauneudessa, historiassa, sekä ihmisen omassatunnossa

1.1.2. erityinen ilmoitus kristinuskon mukaan jumala on transsendenttinen eli tuonpuoleinen

1.1.3. triniteettioppi opin mukaan jumala on yksin, mutta toimii kolmena eri persoonana, joilla on omat roolit. isä, poika ja pyhä henki

1.1.4. kristologia on kristusta käsittelevät opit ja kaksiluonto-oppi se selittää, mikä on jeesuksen suhde ihmisyyteen ja miten jumala pelastaa ihmisen. Uskonnon mukaan jeesus on samalla tosi ihminen ja tosi jumala.

2. syntikäsitys

3. kristologia

3.1. Kristuksella on neljä eri roolia

3.1.1. Jeesus on kristinuskon lähtökohta

3.1.2. Jeesus on Jumalan tiedon välittäjä

3.1.3. Kristus tuo pelastuksen

3.1.4. Kristus on jumalallisen elämän esikuva

4. ihmiskäsitys

4.1. kokonaisnäkemys ihmisen olemuksesta. Ihminen on luotu, langennut ja lunastettu. perussanoma: ihminen on kaiken elämän perusta ja ylläpitäjä. jumalan kuva tulkitaan, että se tarkoittaa ihmisen sielua. siten ihmisen ja jumalan kuva voidaan ymmärtää ihmisen ja jumalan suhteena.

4.2. valinnan vapauden seurauksena ihminen lankesi syntiin. perisynti, tekosynti ja kuolemansynti

5. pelastuskäsitys

5.1. Kristillisessä soteriolgiassa eli opissa pelastuksesta opetetaan, että ihminen vapautuu synnistä jeesuksen sovitustyön kautta, sillä jeesus otti ihmiseten synnit kantaakseen ja sovitti ne ristinkuolemallaan.

6. eskatologia