Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szociometria by Mind Map: Szociometria

1. készítése

1.1. koncentrikus körök helyzetek száma alapján

1.2. gyerekeket számmal jelölni

1.3. külön jel a fiúknak és lányoknak

1.4. választás iránya és kölcsönössége nyilakkal jelölni

2. fogalma

2.1. egyén és társas kapcsolatrendszer

2.1.1. érzelmi jellegű személyes kapcsolatok

2.2. csoport vagy egyén sajátosságainak alakulása

2.3. "A szociometriai módszer az egyén társas kapcsolatrendszerét, s ezen keresztül a közösség vagy csoport egyes sajátosságainak alakulását vizsgáló eljárás." (Falus, 1996)

3. adatok feltárása

3.1. forrása

3.1.1. tanulók meghatározott magatartása, tettei

3.1.2. max 3 választási lehetőség

3.1.3. reális választási szituációban produkált választásaik

3.1.3.1. kritérium

3.1.3.1.1. negatív

3.2. több szempontú kérdőív

3.2.1. rokonszenvet feltételező kérdések

3.2.2. közösségi funkcióra vonatkozó kérdések

3.2.3. egyénre vonatkozó kérdések

3.2.4. közösségben való részvételre, szerepre, érvényességre vonatkozó kérdések

3.3. adatok összesítése táblázaton, szociometriai mátrixon történik

4. egyéni

4.1. helyzet meghatározás

4.1.1. kedvezőbb minél több választást kap

4.1.2. 4 féle helyzet (3 választásos esetén)

4.1.2.1. legkedvezőbb

4.1.2.2. kedvező

4.1.2.3. átlagos

4.1.2.4. legkedvezőtlenebb

4.1.3. választások abszólut számán alapul

4.2. kapcsoaltrendszerét mutatja

5. csoportos

5.1. osztály / csoport kapcsolatrendszerének térképe

5.2. céltáblaszociogram

5.2.1. negatív választásokat is tartalmazhatja

5.3. osztályszerkezet típusok

5.3.1. halmaz szerkezet

5.3.2. laza

5.3.3. egy központú, széles peremű

5.3.4. többközpontú

5.3.5. tömbszerkezet

6. elemzése

6.1. mátrix

6.1.1. adatokat összegző táblázat

6.1.2. kölcsönösségi táblázat

6.1.3. gyakorisági táblázat

6.2. az osztályszerkezet minőségének meghatározásához szükséges

6.3. alakzatok és egyedülálló tanulók számbavétele

6.4. alakzatok

6.4.1. nyitott

6.4.1.1. pár

6.4.1.2. lánc

6.4.1.3. csillag

6.4.2. zárt

6.4.2.1. legkisebb a háromszög és a négyszög

6.5. mutatók, indexek

6.5.1. egyénre

6.5.1.1. P: egyén által kapott + választások összege

6.5.1.2. Q: + viszonzott választások

6.5.1.3. d: érzelmi elégedettség

6.5.2. csoportra

6.5.2.1. KI: kölcsönösségi index

6.5.2.2. SI: sűrűsségi mutató

6.5.2.3. SKOH: kohéziós index

6.5.2.4. SKH: módosított kohéziós index

6.5.2.5. SKOHR: viszonzott kapcsolatok mutatója

6.5.2.6. Qi: osztály-integrációs index

6.5.2.7. Mi: mellékutas index

7. diagnosztikai értéke

7.1. közösség fejlettségéhez + feltáró módszerek

7.2. perem gyerekek aránya

7.3. kohézió ereje

7.4. kapcsolatok jellege és értéke

7.5. tömörítő központok szerepét ki tölti be

7.6. klikkek feltérképetése

7.6.1. átformálásának előkészítése

7.7. egyéni fejlődés prognózisa

7.8. "alarm"

7.9. beavatkozás szükségességát megmutatja

8. felhasználhatósága

8.1. egyéni helyzet minősítése

8.2. egyéni / osztályszociogram elkészítése

8.3. csoport kohézió indexeinek kiszámítása

9. alkalmazása a kutatómunkában

9.1. klikk hatás vizsgálata

9.2. csoport kohézió, csoport struktúra és csoporton belüli interakciók minősége

9.3. osztályon belüli mikro csoportok nevelő hatása

9.4. egyéni szociometriai státusz motivációs és magatartási tendenciák megszilárdulása

10. funkciója

10.1. csoport / közösség belső szociometriai képződményeit , kohézióját, minőségét

10.2. egyén szociometria pozicióját

10.3. matematikai / grafikus módón ábrázolja

11. Forrás: Falus Iván (1996): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 540 p.

12. Készítette: Szántó Brigitta, Kárpáti Anikó