Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Die rol van tegnologie 2.0 op die verskillende departemente van Francine Internasiolnale Ontwerpers by Mind Map: Die rol van tegnologie 2.0 op
die verskillende
departemente van Francine
Internasiolnale Ontwerpers
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Die rol van tegnologie 2.0 op die verskillende departemente van Francine Internasiolnale Ontwerpers

Word deur die internet en die modes beïnvloed

Web bestuurders

Handelsnaam

Stel naam bekend

Verbeter persepsie oor naam

Kweek bewustheid en sigbaarheid

Bevorder kliente betrokkenheid

Oop kanaal vir internet kommunikasie

Registrasie van kliënte vir spesiale aanbiedinge

Ontwerp kompetisies vir kliënt/onderneming interaksie

Bestuur web verkeer

Verkry data om te analiseer

Ontleed data

Lewer waardevolle inligting aan belsuitnemers

Ontleed die voorkeure van kliënte

Reputasie bestuur

Sien wat potensiële kliënte van jou produk dink

Reageer op negatiewe kommentaar

Verkry nuwe kliente

Bemarkingstegniek, Verkry kliënte waarop die bestuur nie reken nie, Lok kliënte wat nie in die beraamde teikenmark val nie, Internet lok alle ouderdomme en mense met alle smake en voorkeure

Die terugvoer van bestaande kliënte, Positiewe terugvoer - lok potensiële kliënte, Negatiwe terugvoer - weerhou mense om die produk te probeer

Reputasie, Hoe die onderneming op die terugvoer en denke van kliënte reageer beïnvloed hoe mense optree teenoor jou produk, Die persepsie van die sosiale omgewing beïnvled die denke van potensiële kliënte

Ontwerp verbinding met facebook profiel en webtuiste

Paradigma om kliënte te lok

Behou kliente

Reageer op klagtes.

Verbeter kliënte diens

Stel nuwe produkreekse bekend

Terugvoer

Bepaal swakpunte

Verbeter swak punte

Ontwerper

Internasionale modes

Dit stel die standaard van wat verwag word

Voorkeure van plaaslike inwoners

Dis die data wat verkry word deur die webtuiste en ander web 2.0 tegnologie

Die inwoners bepaal die omset van die onderneming en hul idees en voorkeure moet nie afgeskiet word nie

Die bemarkingpan en die webspan sal inligting aan die ontwerper moet gee sodat die ontwerper die regte besluite kan neem

Materiaal

Tipe materiaal wat gebruik wor is die voorkeur van die kliënte

Voorkeur word opgevang deur die data van die web

Produksie metodes

Algemene Bestuur

Produk uitleg

Die web kan bepaal waarin die kliënte meeste in belangstel

Die produk wat op groot aanvraag is sal groot uitgestal word

Die belangrikheid van 'n produk word deur die kliënt bepaal

Onmiddelike uitstuur van notules en vergaderings

Benkstelling van nuwe werkswyses

Nood vergaderings word in sekondes gereel

Verkoopsman

Internet bemarking

Maak mense bewus van 'n produk, Lei tot vraag, Die veroorsaak meer voete in die winkel, Verkoper moet die druk kan hanteer, Verkoper skep die beeld van die onderneming deur sy optrede

Internet terugvoer

Die optrede van die verkoper bepaal die terugvoer van die koper

Die terugvoer van die koper bepaal die grootte van die nuwe kliënte mark

Die verkoper kan aan sy eie tekortkominge werk en korrigeer

Kwotasies

Kwotasies wat op die web geplaas is vir 'n spesifieke persoon kan ander beïnvloed om ook dit te kom koop

Verspreiders

Bestellings

Verminder vervoerkoste want dit bepaal ligging

Ontvang bestellings van internet sowel as telefonies

Web verseker korrekte en akkurate bestellings

Kommunikasie

Kan maklik en goedkoop met kliënt oor aflewering kommunikeer

Vergemaklik marknavorsing

Bekenstelling van 'n produk nog voor dit op die mark verskyn

Internasionaal

Nasionaal

Bemarking

Teikenmark

Ontwikkel 'n teikenmark van mesne wat nooit as koper erken sou word nie

Vergemaklik die koop proses deur elektroniese bestellings

Bekendstelling van nuwe produkte

Kommunikasie

Verbeter die verhouding met die kliënte deur internet kommunikasie

Ontwikkel 'n verstandhouding met die kliënte oor die tipe produk reekse

Internasionale omgewing

Stel die onderneming in staat om internasionaal te kan meeding

Die internet is wêreld wyd beskikbaar, Produkte kan al om bekend gestel word, Daar kan trek gehou word met internasionale standaarde, Nuwe idees kan ontwikkel word deur internasionale modes

Prys

Dis relatief goedkoop so 'n groot verskeidenheid mense kan bereik word

Bewerkstellig bestellings

Dit vergemaklik die koop proses

Stel mense instaat om van die huis of kantoor te koop

Dit sluit 'n nuwe manier van verkoop oop

Besigheidsontwikkeling

Terugvoer

Ontwikkel nuwe beleide, In aanpassing van die terugvoer, Moenie in teenstryd wees met bestaande beleide nie

Versterk kliënte vertroue

Kliënte betrokkenheid

Idees kan genereer word deur kliënte

Betrokkenheid kan lei tot 'n vergrootte markaandeel

Bemarking

Die word gekonsentreer op die nuwe teikenmark

Die teikenmark word deur die besoekers op die web bepaal

Produk ontwikkeling

Nuwe produkte, Dis die aanpassing van die nuwe teikenmark, Horisontaal, Selfde tipe produkte, Verbetering op dit wat was, Vertikaal, Kan in totaal nuwe rigting beweeg, Dit sal ooreenkom met dit wat die kliënte verwag

Produksie proses, Nuwe tegnieke vir die vervaardiging, Verbetering van tegnologie

Mark uitbreiding

Web bevorder die uitbreiding

Web vergemaklik die bemarking en te lokking van mense

Aanpasbaarheid by mark

Die web laat die onderneming weet van alle bewegings van die teikengroep

Moet aanpas om by te bly en om te kan uitbrei