CHEMIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHEMIE by Mind Map: CHEMIE

1. OBLASTI VĚDY

1.1. ANALYTICKÁ CHEMIE

1.1.1. MANGANOMETRIE

1.1.2. VOLUMETRIE

1.2. ANORGANICKÁ CHEMIE

1.2.1. VAZBY

1.2.1.1. KOVALENTNÍ

1.2.1.2. KOORDINAČNĚ KOVALENTNÍ

1.2.1.3. IONTOVÁ

1.2.2. SLOUČENINY

1.3. ORGANICKÁ CHEMIE

1.3.1. REAKCE

1.3.1.1. ADICE

1.3.1.2. ELIMINACE

1.3.1.3. SUBSTITUCE

1.3.1.4. REDUKCE

1.3.1.5. PŘESMYK

1.3.2. SLOUČENINY

1.3.2.1. ALKOHOLY

1.3.2.1.1. methanol

1.3.2.1.2. ethanol

1.3.2.2. FENOLY

1.3.2.2.1. fenol

1.3.2.2.2. fenolftalein

1.3.2.2.3. kyselina pikrová

2. OSOBNOSTI

2.1. ČESKÉ

2.1.1. JAROSLAV HEYROVSKÝ

2.1.1.1. POLAROGRAF

2.1.1.2. NOBELOVA CENA

2.1.2. OTTO VICHTERLE

2.1.2.1. KONTAKTNÍ ČOČKY

2.2. SVĚTOVÉ

2.2.1. MARIE CURIE SKLODOWSKÁ

2.2.1.1. PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA

2.2.1.1.1. smolinec

2.2.1.1.2. Jáchymov

2.2.1.2. UMĚLÁ RADIOAKTIVITA

2.2.2. ERWIN SCHRÖDINGER

2.2.2.1. SCHRÖDINGEROVA ROVNICE

2.2.2.2. SCHRÖDINGEROVA KOČKA

2.2.2.3. SCHRÖDINGERŮV OPERÁTOR

3. ČÁSTICE

3.1. ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE

3.1.1. ČÁSTICE HMOTY

3.1.1.1. KVARKY

3.1.1.1.1. u kvark

3.1.1.1.2. d kvark

3.1.1.1.3. c kvark

3.1.1.2. LEPTONY

3.1.1.2.1. elektrony

3.1.1.2.2. miony

3.1.1.2.3. tauony

3.1.1.2.4. neutrina

3.1.2. ČÁSTICE INTERAKCÍ

3.1.2.1. GLUON

3.1.2.2. FOTON

3.1.2.3. BOSON

3.1.2.4. HIGGSŮV BOSON

3.1.3. HYPOTETICKÉ

3.1.3.1. SUPERPARTNEŘI

3.1.3.1.1. gluino

3.1.3.1.2. gravitino

3.1.3.1.3. chargino

3.1.3.2. OSTATNÍ

3.1.3.2.1. axion

3.1.3.2.2. graviton

3.1.3.2.3. majoron

3.2. SLOŽENÉ ČÁSTICE

3.2.1. HADRONY

3.2.1.1. BARYONY

3.2.1.2. MEZONY

3.2.1.3. TETRAKVARKY

3.2.1.4. DIBARYONY

3.2.2. DALŠÍ

3.2.2.1. ATOM

3.2.2.2. MOLEKULA

3.3. ANTIČÁSTICE

3.3.1. POZITRON

3.3.2. ANTIPROTON

4. LABORATOŘ

4.1. VYBAVENÍ

4.1.1. SKLO

4.1.1.1. ODMĚRNÉ NÁDOBY

4.1.1.1.1. NA DOLITÍ =IN

4.1.1.1.2. NA VYLITÍ=EX

4.1.1.2. JINÉ NÁDOBY

4.1.1.2.1. TITRAČNÍ BAŇKA

4.1.1.2.2. ZKUMAVKA

4.1.1.2.3. NÁLEVKA

4.1.2. OSTATNÍ

4.1.2.1. VÁŽICÍ ZAŘÍZENÍ

4.1.2.1.1. ANALYTICKÉ VÁHY

4.1.2.1.2. PŘEDVÁŽKY

4.1.2.2. OCHRANNÉ POMŮCKY

4.1.2.2.1. RUKAVICE

4.1.2.2.2. OCHRANNÉ BRÝLE

4.1.2.2.3. LABORATORNÍ PLÁŠŤ

4.2. CHEMIKÁLIE

4.2.1. KAPALINY

4.2.1.1. VODA

4.2.1.2. KYSELINA CHLOROVDODÍKOVÁ

4.2.1.3. KYSELINA SÍROVÁ

4.2.2. PEVNÉ LÁTKY

4.2.2.1. SŮL KAMENNÁ

4.2.2.2. MANGANISTAN DRASELNÝ

4.2.2.3. SKALICE MODRÁ

5. PRVKY

5.1. NEKOVY

5.1.1. VODÍK

5.1.2. DUSÍK

5.2. POLOKOVY

5.2.1. KŘEMÍK

5.2.2. GERMANIUM

5.2.3. ASTAT

5.3. KOVY

5.3.1. ŽELEZO

5.3.2. HLINÍK

5.3.3. CHROM