Semafor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Semafor by Mind Map: Semafor

1. Izumil Edsger Dijkstra leta1965

2. Semafor je...

2.1. sinhronizacijsko orodje

2.2. metoda za deljenje virov med procesi v večprocesnem okolju

2.3. celoštevilčna spremenljivka

2.3.1. spreminja se preko dveh atomarnih operacij

2.3.1.1. wait(S)

2.3.1.1.1. Zmanjša vrednost spremenljivke za 1. Če le ta postane negativna, se proces zamrzne in doda v čakalno vrsto.

2.3.1.2. signal(S)

2.3.1.2.1. Poveča vrednost spremenljivke za 1. Če je bila vrednost pred povečanjem negativna, odmrzne en proces iz čakalne vrste.

3. Uporablja se za...

3.1. reševanje kritičnih sekcij pri kompleksnih problemih

3.2. sinhronizacijo med procesi, ki dostopajo do istega vira