Právo a právní věda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Právo a právní věda by Mind Map: Právo a právní věda

1. Významné osobnosti

1.1. České

1.1.1. prof. Hollander

1.1.2. prof. Filip

1.1.3. doc. Havlan

1.2. Zahraniční

1.2.1. Dennis Smith

1.2.2. Craig Gilbert

2. Konference

2.1. České

2.1.1. Dny práva

2.1.2. Cyberspace

2.2. Zahraninční

2.2.1. A Day of U.S. Law

2.2.2. International Commercial Law

3. Možnosti uplatnění

3.1. Veřejné právo

3.1.1. Ústavní právo

3.1.2. Trestní právo

3.1.3. Procesní právo

3.1.4. Finanční právo

3.2. Soukromé právo

3.2.1. Obchodní právo

3.2.2. Rodinné právo

3.2.3. Pracovní právo

3.2.4. Občanské právo

4. Literatura

4.1. Historická

4.1.1. Řád práva zemského

4.1.2. Římské právo

4.2. Aktuální

4.2.1. Mezinárodní právo soukromé

4.2.2. Právo evropské unie

5. Předměty

5.1. Teoretické

5.1.1. Teorie práva

5.1.2. Římské právo

5.2. Praktické

5.2.1. Trestní právo procesní

5.2.2. Občanské právo hmotné

5.2.3. Pracovní právo