Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matematiske figurer. by Mind Map: Matematiske figurer.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Matematiske figurer.

Du skal lave din figur i tre størrelser: 10 cm2 og 100cm2 og 10000cm2. Du skal vise hvordan du er kommet frem til og lavet dine figurer, du må selv bestemme hvordan, det skal bare kunne vises på computer. Du skal skrive alle de ideer du har om matematiske figurer i nye felter.

Cirkler

Firkanter

Rektangel

Kvadrat

Vi har målt og tegnet i alt 3 kvadrater som har arealet 10cm2, 100cm2 og 10.000cm2 -som svarer til 1m2. Vi vidste hvad siderne skulle være på de 2 sidste kvadrater. Ved den første fik vi hjælp af Palle og resten af klassen. Mette, Nermin, Julie, Heba og Anne:)

Parallellogram

Rhombe

Trekanter

Retvinket

Retvinklet trekant: En retvinklet trekant har én ret vinkel (90 grader), de to andre vinkler er spidse. For at se en retvinklet trekant og lave om på den, skal du klikke HER For at regne arealet ud af en retvinklet trekant, skal du måle de to sider på, der mødes i den rette vinkel; de to længder, du får skal du gange med hinanden, når du har gjort det, skal du dele tallet med 2 (tage det halve). Her på tegningen, er det side a og side b, der skal ganges og halveres! Siderne a og b kaldes for kateter. Siden c kaldes for hypotenusen. Pythagoras har for over 2000 år siden fundet ud af at: "I alle retvinklede trekanter er summen af kateternes kvadrat lig hypotenusens kvadrat"

Ligesidede

Ligebenet

Nyt punkt

Femkanter

Regulær 5-kant

Vinkelsum

Nyt punkt

Polygoner (n-kanter)

Vinkelsum

Diagoneler