Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

BHS 20 april 2010 by Mind Map: BHS 20 april 2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

BHS 20 april 2010

LÄRMILJÖER (40 min)

Utvecklingen av lärmiljöer (fyska, digitala aspekter) i bibliotekssammanhang mer generellt (om begreppet och trenden, vad är nytt och kanske hur du ser på historiska kopplingar till folkbibliotekets uppdrag och funktioner) och specifikt utifrån dina egna engagemang,

BildaNätverk, Kista, Östergötland, Digitala klyftor, Malmö, Kortedala

FYSISKA

begrepp

trend

DIGITALA

begrepp

trend, virtuella världar, second life efter hypen, Kalmar univ., Biblioteksavatarerna, AR, PLE, lokalisering, geopositionering, AR, sociala nätverk, Ning, LiteraTour 2.0, no more free lunches, NING, skapa ditt eget nätverk, Shout'em, New node, Facebook, Twitter, Library of Congress, statusuppdateringar som intranät och lärmiljö

historiska kopplingar till folkbibliotekens uppdrag och funktioner

UNESCO

kollaborativt lärande

SOCIALA MEDIER (40 min)

Utvecklingen och användningen av sociala medier i bibliotekssammanhang ur ett mer allmänt perspektiv - också här med anknytning till egna engagemang.

intro

demolition

1