Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Digifolio by Mind Map: Digifolio
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Digifolio

Osobní

Osobní údaje

CV

Galerie

Profesní

Kariéra

Odborné vzdělání, škola,katedra..., práce v oboru - publikované, prezentované..., lektoři, dosažené vzdělání - titul, stáže, Další vzdělávání, pořádající instituce, zaměření kurzu - téma, získané kompetence, certifikáty

Pracovní místa, Práce č.1, instituce, pracoval od - do, pozice, pracovní náplň, činnost mimo pracovní náplň, organizace školních akcí, organizace mimoškolních akcí, řízení zájmové činnosti, školení pedag. pracovníků, účast v týmech, projektové práce, atd..., výsledky, publikace, učební materiály, grafické listy, certifikáty dokládající účast na..., dokumentace o účasti studentů na..., atd..., Práce č.2, ...

Rekvalifikace, instituce, obor, certifikát

Současná práce

instituce, plné jméno, adresa, hlavní zaměření

pozice

pracovní náplň, výuka, organizace, tvorba kurikulárních dokumentů

další činnost, zájm. činnost studentů, školení, organizace akcí, ...

běžící projekty, moje vlastní, mých studentů, supervize

vedení studentských prací

ukázky práce - archiv

Plán dalšího profesního rozvoje

oblasti zájmu

další vzdělání, formální, navazující studium (PhD,...), New node, univerzita 3. věku, rekvalifikace, neformální, školení, kurzy, DVPP, ..., informální

projekty, mnou připravované projekty, téma, cíl, hledám kolegy, projekty, do kterých bych se rád zapojil

nabízím

Galerie

Volný čas

Galerie

Galerie

Může být samostatně nebo součástí jednotlivých částí Digifolia. Ideálně je uvedena samostatně, nicméně obsahuje složky z jednotlivých částí (osobní, profesní, volný čas) a je tudíž přístupná jak přímo, tak z jednotlivých sekcí. MUSÍ být možné jednotlivé části galerie sdílet či zamykat vůči ostatním uživatelům.

Archiv

Publikace

Prezentace

Učební materiály

Grafické listy