Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Medienes makt by Mind Map: Medienes makt
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Medienes makt

forutsetning for demokrati

Mediene holder oss orientert om det som skjer.

offentliggjøre hendelser og meningytringer

forklarer

formidler

observerer

kritiserer

sannhetskriterium

New node

New node

ytringsfrihet

New node

Fjerde statsmakt

overvåke de tre formelle statsmaktene

stortinget

regjeringen

domstolene

kontrollere at maktmisbruk ikke foregår

akseptert og ønsket samfunnoppdrag

opptre kritisk til politkere og hvordan de forvalter makten.

VAKTBIKKJEFUNKSJON

Talerør

New node

journalister

kritiske og uavhengige

Kildeværn

New node

Makt

dagsordenfunksjon

hva som blir dekket, bestemmer hvilke saker publikum skal være opptatt av, politikere og andre medier

hvordan presentert

portvaktfunksjon

Forenkler virekligheten

nyhetskriteriene, underholdningseffekt vs journalistiske idealer, relevans, saklighet, nøyaktighet, vekke oppmerksonhet, tekkes publikum, k-journalistikk, medievirkelighet, verden preget av drama og konflikt, New node

synlig makt

viljesmakt

usynlig makt

språk

utvalg av mennesketyper i publikasjoner

beskrivelser av kulturer og minoriteter

kildemakt

gjensidig nytterelasjon mellom medier o gpolitikere

informasjon vs oppmerksomhet