Ohjauksellisuus oppimisprosessissa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ohjauksellisuus oppimisprosessissa by Mind Map: Ohjauksellisuus oppimisprosessissa

1. Sosiaalinen

1.1. Vertaiset

1.2. Opettaja

1.3. Muut aikuiset

1.4. Miten saavutetaan

1.5. Ajan antaminen prosessille

2. Oppimisypäristössä

2.1. Ohjaavat rakenteet

2.2. Tekstit

2.3. Kuvat

2.4. Videot

2.5. Kaaviot

3. Kognitiiviset työkalut

3.1. Kalenterit

3.2. Lomakkeet

3.3. Suunnittelun apuvälineet