Büyük İzmir Yangını

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Büyük İzmir Yangını by Mind Map: Büyük İzmir Yangını

1. Yönerge

1.1. İzmir'i Kim Yaktı? sorusuna verilebilecek yanıtlardan birini seçiniz.

1.2. Verdiğiniz yanıta dair kaynakları bulunuz.

1.3. Kaynaklardan yola çıkarak neden sonuç ilişkisi içinde kavram haritası oluşturunuz.

2. Kavram Haritası?

2.1. ....................

2.2. ....................

2.3. ....................

3. Kaynakların Nesnelliği?

3.1. Kaynak 1

3.2. Kaynak 2

3.3. Kaynak 3

4. İzmir Kim Yaktı?

4.1. Türkler

4.2. Rumlar

4.3. Ermeniler

5. Kaynaklar?

5.1. 1. ....................

5.2. 2. .....................

5.3. 3. ......................