ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА by Mind Map: ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

1. консультативна

1.1. дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки

1.2. надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об¢єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах

2. захисна

2.1. забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (служби у справах неповнолітніх, міліції, суди тощо)

2.2. http://www.president.gov.ua/content/upd_zakonodavstvo.html

2.3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

3. діагностична

3.1. вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об¢єднань

3.2. досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім¢ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей та підлітків

4. профілактична

4.1. переконує учнів в доцільності соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі

5. соціально-перетворювальна

5.1. надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді

5.2. здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей

5.3. сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді

6. прогностична

6.1. прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи

6.2. прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості