Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Entreprenørskab by Mind Map: Entreprenørskab
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Entreprenørskab

Entreprenørskabsfremmende pædagogik

Progressionsmodellen (de fire dimensioner)

Entreprenørskabsforløb

FIRE modellen

KIE modellen

Entreprenørskabet i grundskolen (kort + kopiark)

Dialoogle

LEGO Education

Læringsstregen

De fire dimensioner

Handling

Kreativitet

Omverdensforståelse

Personlig indstilling

Alle fag og alle lektioner kan eller skal ikke indeholde alle fire dimensioner.

”Innovation og entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”

Innovation og entreprenørskab defineres således:

Læringsmålstyret undervisning (og dannelse)

Brug af læringsstregen kan tilgodese både planlægning, gennemførelse og evaluering, hvor eleverne er aktive

Tegn?

Feedback

Evaluering både på proces og produkt (og læring)

Kapitel 2 virker som om det vil gøre entreprenørskab til et middel til læring.