Okonkwo: Umuofia village's Well-Known Warrior.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Okonkwo: Umuofia village's Well-Known Warrior. by Mind Map: Okonkwo: Umuofia village's Well-Known Warrior.

1. Amalinze the Cat

2. Unoka

2.1. Okoye

2.2. Oracle of the Hills: Agbala

3. Proverb

4. Ikemfuma

4.1. Virgin

5. Ogbuefi Ezeugo

6. Nwakibie

6.1. 1st wife: Anasi

6.2. Elder son: Iqwelo

7. Osugo

8. Wives

8.1. 1st wife

8.1.1. 1st son Nwoye

8.1.2. Obiageli: daughter

8.2. 2nd wife: Ekwefi

8.2.1. only daughter that saurvived: Ezinma

8.2.1.1. Chielo

8.2.2. Onwumbiko: died

8.2.3. Ozoemena: died

8.2.4. Onwuma:died

8.3. 3rd wife: Ojiugo

8.3.1. Nikechi: daughter

8.3.2. Obiageli: Daughter

9. Ezani

10. Week of Peace

11. Earth Goddess: Ani

12. Obierika

12.1. Maduka: Son

12.2. Father- Iweka

13. Ezeudu

14. Ofoedu

14.1. Ogbuefi Ndulue

14.1.1. Ozoemena

15. Akuke

15.1. Akuke's Mom

15.2. Akuke's suitor, Ibe

15.2.1. Father: Ukegbu

16. Mgbafo

16.1. 3brothers

16.2. Uzowulu: Husband of Mgbafo

17. Egwugwu

17.1. Otakagu from Imo

17.2. Ekwensu from Uli

17.3. Ajofia

18. Okonkwo's Mother

18.1. Uchendu

18.1.1. 1st child

18.1.2. 2nd child

18.1.3. 3rd child

18.1.4. 4th child

18.1.5. 5th son: Amikwu

19. Name of Clans

20. Mr. Kaiga

21. Mr. Brown

22. Oduche and Aneto

23. Akunna

24. Chukwu

25. Reverend James Smith

25.1. Okeke

26. Enoch

27. Okudo

27.1. Isike

28. Egonwanne

29. Okika

30. Head messenger

30.1. Direct Commissioner