כדור הארץ סביבה אדם

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כדור הארץ סביבה אדם by Mind Map: כדור הארץ סביבה אדם

1. הנושאים שלמדתי הם התוכן של חורים שחורים והמזוספירה והשאלות שעולות לי בנושאים אלה הן: א.למה אי אפשר לעבור דרך האופק המנוגד? ב.למה אי אפשר להיכנס למרכז החור השחור בלי למות? ג.למה הטמפרטורות יורדות כשעולים במזוספירה? ד. איך קוראות התופעות המגנטיות? והעובדות שעולות לי בראש הן: א. המזוספירה היא השכבה החמישית באטמוספירה והיא בין הסטרטופאוזה לבין המזופאוזה. ב. מזוס= אמצע ביוונית. ג. חור שחור נוצר כאשר חומר נדחס לתוך עצמו. ד. הזמן והחלל מעוותים ועקומים בשיעורים אינסופיים

2. המרכיב הנוסף הקיים ביקום הינו חור לבן. חור לבן הינו גרם שמיים שפולט כל מה שנמצא סביבו. אין אדם אשר בטוח שנמצאו כאלה אך יש אסטרונומים שמשערים שהמפץ הגדול בכבודו ובעצמו חור לבן.

3. כוכב הינו גוף שמימי עשוי גזים לוהטים הפולט אור ואנרגיה הנוצרים בתוכו.

4. ערפילית הינה האזור בגלקסיה שבו נמצא החומר שממנו נוצרים כוכבים חדשים

5. גלקסיה הינה ריכוז של מאות מיליארדרי כוכבים וכן ערפיליות וענני אבק וגז

6. צביר גלקסיות הינו קבוצה של גלקסיות קרובות יחסית זו לזו

7. ארבעת הספירות הינן ההידרוספירה - שכבת המים של כדור הארץ (מהמילה הידרו = מים). הגאוספירה - שכבת האדמה של כדור הארץ (גאו = אדמה). ביוספירה - שכבת החיים בכדור הארץ (ביו = חיים). אטמוספירה - שכבת האוויר בכדור הארץ (אטמו = אוויר). האדם משפיע לרעה על הספירות כך: במלחמות בני האדם פוגעים בחיות. בתעשייה גם המים וגם האוויר מזדהמים. והאדם צורך כמות גדולה של מלא חומרים מהאדמה. ומאידך גיסא גם לטובה. האדם נושף פחמן דו חמצני שהצמחים צריכים. יש בני אדם שמטפחים בעלי חיים ואת הקרקע. יש מקומות שבהם מנקים את המים והאוויר בשביל בעלי חיות ובשבילנו.