Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

Allegori

berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.

Alliteration

Pilekens pilar piskar

Anafor

Upprepning av samma inledning. Jag hoppas att sommaren blir varm Jag hoppas att gräset är grönt Jag hoppas att alla har det bra

Allusion

Anspelning på händelser, personer eller litteratur

Asyndes

Sommaren är här, gräset är grönt, solen är varm, vattnet är skönt

Apostrofering eller Invokation

Hävändelse till frånvarande person. Direkt tilltal till någon i eller utanför texten.

Anakolut

Vanligt i tal "Vi fick inte bjuda några flickor utan bara flickorna hade dans för sig själva."

Antites eller kontrast

Påstående eller åsikt som är tvärt emot någon annans. "Ballerinan är graciös" "Ballerinan är klumpig"

Besjälning

Behandla döda ting som levande "Väggarna andades och TV stirrade tillbaka"

Eufemism

Förmildrande uttryck Istället för att säga att någon har dött så kan man säga har gått in i sin eviga vila.

Ironi

"Oj, denna soppa var kall" fast den egentligen är skållhet

Liknelse

Liknar en person eller annat med något helt annat som ett djur. "Hon beter sig som en surkärring"

Metafor

Ett uttryckssätt "Min stjärna på himlen, du är mitt allt"

Oxymoron

retorisk figur bestående av två till synes oförenliga element "lysa med sin frånvaro"

Paradox

Motsäger sig själv i samma mening Jag är envis som en äsna, men nu ger jag upp.

Parodi

Ofta elak överdriven imitation. Medveten förvrängning i förlöjligande syfte av litterärt verk, film, musikstycke.

Pastisch

konstnärligt verk som tydligt efterbildar en annan konstnärs eller epoks stil. "En konstnär kan måla som Rembrandt under eget namn"

Personifiering

Levandegör abstrakta begrepp "Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko"

Pleonasm eller Tautologi

Överflöd av ord eller säga samma sak två gånger "gammal gumma" eller "lager på lager"

Retorisk fråga

En fråga, som egentligen inte ska besvaras "Vem tror du att du är?"

Satir

är en skrivteknik där man påvisar brister hos subjektet