Stilfigurer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. Allegori

1.1. berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.

2. Alliteration

2.1. Pilekens pilar piskar

3. Anafor

3.1. Upprepning av samma inledning. Jag hoppas att sommaren blir varm Jag hoppas att gräset är grönt Jag hoppas att alla har det bra

4. Allusion

4.1. Anspelning på händelser, personer eller litteratur

5. Asyndes

5.1. Sommaren är här, gräset är grönt, solen är varm, vattnet är skönt

6. Apostrofering eller Invokation

6.1. Hävändelse till frånvarande person. Direkt tilltal till någon i eller utanför texten.

7. Anakolut

7.1. Vanligt i tal "Vi fick inte bjuda några flickor utan bara flickorna hade dans för sig själva."

8. Antites eller kontrast

8.1. Påstående eller åsikt som är tvärt emot någon annans. "Ballerinan är graciös" "Ballerinan är klumpig"

9. Besjälning

9.1. Behandla döda ting som levande "Väggarna andades och TV stirrade tillbaka"

10. Eufemism

10.1. Förmildrande uttryck Istället för att säga att någon har dött så kan man säga har gått in i sin eviga vila.

11. Ironi

11.1. "Oj, denna soppa var kall" fast den egentligen är skållhet

12. Liknelse

12.1. Liknar en person eller annat med något helt annat som ett djur. "Hon beter sig som en surkärring"

13. Metafor

13.1. Ett uttryckssätt "Min stjärna på himlen, du är mitt allt"

14. Oxymoron

14.1. retorisk figur bestående av två till synes oförenliga element "lysa med sin frånvaro"

15. Paradox

15.1. Motsäger sig själv i samma mening Jag är envis som en äsna, men nu ger jag upp.

16. Parodi

16.1. Ofta elak överdriven imitation. Medveten förvrängning i förlöjligande syfte av litterärt verk, film, musikstycke.

17. Pastisch

17.1. konstnärligt verk som tydligt efterbildar en annan konstnärs eller epoks stil. "En konstnär kan måla som Rembrandt under eget namn"

18. Personifiering

18.1. Levandegör abstrakta begrepp "Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko"

19. Pleonasm eller Tautologi

19.1. Överflöd av ord eller säga samma sak två gånger "gammal gumma" eller "lager på lager"

20. Retorisk fråga

20.1. En fråga, som egentligen inte ska besvaras "Vem tror du att du är?"

21. Satir

21.1. är en skrivteknik där man påvisar brister hos subjektet