Stilfigurer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. Hoppning

1.1. Gå, stick, avlägsna.

2. Asyndes

2.1. avsaknad av sammanbindande konjunktioner. ”våren kommer, fågeln kvittrar, skogen lövas, solen ler”

3. Alliteration

3.1. bokstavsrim initialt hos betonande ord: ”Volvos värde varar”

4. Allegori

4.1. metafor på textplanet: en konsekvent överföring av ett tema till ett annat, exemelvis livet skildrat som en resa eller ett politiskt trema omstöpt i fabelform: Djurfarmen eller Sagan om hästen

5. Allusion

5.1. anspelning på händelser eller personer eller litteratur.

6. Anafor

6.1. upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande satser.

7. Anakolut

7.1. ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat talspråk

8. Antites eller kontrast

8.1. motsättning: ”ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott”

9. Apostrofering eller Invokation

9.1. Direkt tilltal till någon i eller utanför texten.

10. Besjälning

10.1. behandlande av döda ting som levande: ”nu löser solen sitt blonda hår”

11. Eufemism

11.1. förmildrad uttryck: gå bort, ta ner skylten, osv. för att dö.

12. Ironi

12.1. uttryck som står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse, t ex: ”Här var det svalt och skönt” vid inträde i bastu.

13. Liknelse

13.1. "Han beter sig som ett svin” (jämför med metafor)

14. Metafor

14.1. ”han är ett svin”

15. Oxymoron

15.1. sammanställningen av två varandra motsägande led: ”jätteliten”, ”den mindre halvan”

16. Paradox

16.1. Skenbar motsägelse, upphäver sanningshalten i det ena av de två leden: ”Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut.”

17. Parodi

17.1. Överdriven imitation (ofta elak)

18. Personifiering

18.1. levandegör abstrakta begrepp: ”Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko” (jämför besjälning)

19. Pleonasm eller Tautologi (tårta på tårta)=

19.1. överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödigt: ”gammal gubbe”

20. Retorisk fråga

20.1. Fråga som ej kräver svar t ex: ”är det du eller jag som dömer den här matchen?”

21. Satir

21.1. hånfull, ibland förlöjligande framställning

22. Upprepning

22.1. Gå! Gå!

23. Variation

23.1. Gå, kila.

24. Stegring

24.1. kan här åstadkommas med prosodisk variation (betoning, tonstyrka etc.)

25. Pastisch

25.1. är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk