Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

Hoppning

Gå, stick, avlägsna.

Asyndes

avsaknad av sammanbindande konjunktioner. ”våren kommer, fågeln kvittrar, skogen lövas, solen ler”

Alliteration

bokstavsrim initialt hos betonande ord: ”Volvos värde varar”

Allegori

metafor på textplanet: en konsekvent överföring av ett tema till ett annat, exemelvis livet skildrat som en resa eller ett politiskt trema omstöpt i fabelform: Djurfarmen eller Sagan om hästen

Allusion

anspelning på händelser eller personer eller litteratur.

Anafor

upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande satser.

Anakolut

ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat talspråk

Antites eller kontrast

motsättning: ”ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott”

Apostrofering eller Invokation

Direkt tilltal till någon i eller utanför texten.

Besjälning

behandlande av döda ting som levande: ”nu löser solen sitt blonda hår”

Eufemism

förmildrad uttryck: gå bort, ta ner skylten, osv. för att dö.

Ironi

uttryck som står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse, t ex: ”Här var det svalt och skönt” vid inträde i bastu.

Liknelse

"Han beter sig som ett svin” (jämför med metafor)

Metafor

”han är ett svin”

Oxymoron

sammanställningen av två varandra motsägande led: ”jätteliten”, ”den mindre halvan”

Paradox

Skenbar motsägelse, upphäver sanningshalten i det ena av de två leden: ”Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut.”

Parodi

Överdriven imitation (ofta elak)

Personifiering

levandegör abstrakta begrepp: ”Barnatron har försvunnit från sitt bo, utan mössa, rock och sko” (jämför besjälning)

Pleonasm eller Tautologi (tårta på tårta)=

överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödigt: ”gammal gubbe”

Retorisk fråga

Fråga som ej kräver svar t ex: ”är det du eller jag som dömer den här matchen?”

Satir

hånfull, ibland förlöjligande framställning

Upprepning

Gå! Gå!

Variation

Gå, kila.

Stegring

kan här åstadkommas med prosodisk variation (betoning, tonstyrka etc.)

Pastisch

är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk