Stilbegrepp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stilbegrepp by Mind Map: Stilbegrepp

1. pp

2. Allitteration

2.1. Volvos värde varar

3. Anafor

3.1. Martin Luther King (I have a dream) Upprepning av ett ord... indledningfrasen

4. Allegori

4.1. (Ex fabler) Sagor med innebörd och budskap, ex bibeln när djuren möter olika frågor

5. Anakolut

5.1. Vi fick inte bjuda några flickor utan bara flickorna hade dans för sig själva (slutet passar inte ihop med början)

6. Antites lr kontrast

6.1. Först ut, sist in (motsättning)

7. Apostrofering lr invokation

7.1. När man nämner någon i en text, ex "Käre Örebroare"

8. Asyndes

8.1. Sommaren är här, gräset är grönt, vattnet är skönt

9. Besjälning

9.1. Behandling av döda ting som levande, ex "Solen löser sitt blonda hår"

10. Eufemism

10.1. Ex "gå bort"- för att dö

11. Ironi

11.1. Tova är snygg

12. Liknelse

12.1. Hon beter sig som ett svin

13. Metafor

13.1. (behandlar döda ting som levande) "Vinden viskade"

14. Oxymoron

14.1. Självmotsägelse, ex "hemskt bra"

15. Paradox

15.1. Skenbar motsägelse, "Han ägde aldrig en krona men ändå så levde han ett rikt liv"

16. Parodi

16.1. Överdriven imitation -ex Robert Gustavsson Tony Rickardsson

17. Pastisch

17.1. Samma som parodi

18. Personifiering

18.1. "Rädslan knackade på dörren, modet öppnade dörren (levandegör abstrakta begrepp"

19. Pleonasm lr Tautologi (tårta på tårta)

19.1. "Överflödigt ord, led. Ex "Gammal gubbe"

20. Satir

20.1. Ironi på hög nivå, bristerna tas fram (Sagan om hästen)

21. Retorisk Fråga

21.1. En fråga som ej kräver svar, ex "Är det du lr jag som dömer den här matchen".

22. Upprepning

22.1. Gå, gå, gå

23. Hopning

23.1. Gå, Stick, Avlägsna dig

24. Variation

24.1. Gå, kila!

25. Stegring

25.1. "Så bra", "så kallt"

26. New node