Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilbegrepp by Mind Map: Stilbegrepp
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Stilbegrepp

pp

Allitteration

Volvos värde varar

Anafor

Martin Luther King (I have a dream) Upprepning av ett ord... indledningfrasen

Allegori

(Ex fabler) Sagor med innebörd och budskap, ex bibeln när djuren möter olika frågor

Anakolut

Vi fick inte bjuda några flickor utan bara flickorna hade dans för sig själva (slutet passar inte ihop med början)

Antites lr kontrast

Först ut, sist in (motsättning)

Apostrofering lr invokation

När man nämner någon i en text, ex "Käre Örebroare"

Asyndes

Sommaren är här, gräset är grönt, vattnet är skönt

Besjälning

Behandling av döda ting som levande, ex "Solen löser sitt blonda hår"

Eufemism

Ex "gå bort"- för att dö

Ironi

Tova är snygg

Liknelse

Hon beter sig som ett svin

Metafor

(behandlar döda ting som levande) "Vinden viskade"

Oxymoron

Självmotsägelse, ex "hemskt bra"

Paradox

Skenbar motsägelse, "Han ägde aldrig en krona men ändå så levde han ett rikt liv"

Parodi

Överdriven imitation -ex Robert Gustavsson Tony Rickardsson

Pastisch

Samma som parodi

Personifiering

"Rädslan knackade på dörren, modet öppnade dörren (levandegör abstrakta begrepp"

Pleonasm lr Tautologi (tårta på tårta)

"Överflödigt ord, led. Ex "Gammal gubbe"

Satir

Ironi på hög nivå, bristerna tas fram (Sagan om hästen)

Retorisk Fråga

En fråga som ej kräver svar, ex "Är det du lr jag som dömer den här matchen".

Upprepning

Gå, gå, gå

Hopning

Gå, Stick, Avlägsna dig

Variation

Gå, kila!

Stegring

"Så bra", "så kallt"

New node