Stilfigurer

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. Allitteration

1.1. Bokstavsrim initialt hos betonande ord

1.1.1. Ex. Freiman´s fruar fräser

2. Allegori

2.1. Metafor på textplanet en konsekvent överföring av ett tema till ett annat

2.1.1. Använder ex djur för att berätta en handling på ett annat sätt

3. Allusion

3.1. Anspelning på personer eller händelser eller litteratur

3.1.1. Ex. "Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka

4. Anakolut

4.1. språkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början

4.1.1. Ex. Vi hade en dans i sjuan hade vi en dans

5. Anafor

5.1. Är ett retoriskt grepp där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser

5.1.1. Ex. "Jag tycker om fågelsången", sa han. "Jag tycker om musiken från mina silverpopplar. Men mest tycker jag om att höra min son skratta i rosengården."

6. Antites

6.1. Motsättning

6.1.1. Det går inte att gå på vatten, det går att gå på is = det går att gå på fruset vatten

7. Apostrofering

7.1. Direkt tilltal till någon i eller utanför texten

7.1.1. Hjärtligt välkommen Gunnar!

8. Asyndes

8.1. Avsaknad av sammanbindande konjuktioner

8.1.1. Jag kom, jag såg, jag segrade

9. Besjälning

9.1. Behandlande av döda ting som levande

9.1.1. Vinden viskade

10. Eufemism

10.1. Förmildrande uttryck för att dö

10.1.1. Gå bort, kolavippen

11. Ironi

11.1. Uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse

11.1.1. Ex. Vad fint det var, när det inte var fint alls

12. Liknelse

12.1. Jämförelse mellan

12.1.1. Stark som en björn, hungrig som en varg, listig som en räv

13. Metafor

13.1. Klarspråk, man menar det man säger

13.1.1. Han är ett svin!

14. Oxymoron

14.1. Ord eller begrepp som är sammansatt i två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga

14.1.1. skitbra, jätteliten

15. Paradox

15.1. New node