Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Allitteration

Bokstavsrim initialt hos betonande ord

Allegori

Metafor på textplanet en konsekvent överföring av ett tema till ett annat

Allusion

Anspelning på personer eller händelser eller litteratur

Anakolut

språkvetenskaplig term för sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början

Anafor

Är ett retoriskt grepp där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser

Antites

Motsättning

Apostrofering

Direkt tilltal till någon i eller utanför texten

Asyndes

Avsaknad av sammanbindande konjuktioner

Besjälning

Behandlande av döda ting som levande

Eufemism

Förmildrande uttryck för att dö

Ironi

Uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse

Liknelse

Jämförelse mellan

Metafor

Klarspråk, man menar det man säger

Oxymoron

Ord eller begrepp som är sammansatt i två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga

Paradox

New node