Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Medienes makt by Mind Map: Medienes makt
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Medienes makt

Den fjerde statsmakta

Demokratisk styresett

tre statlege styringsorgan

vaktbikkjefunksjon

ytringsfridom

New node

Media og samfunnet

Demokrati

Samfunnsorientering

samfunnsperspektiv

mediepolitikken

New node

Makt

maktfordeling

maktkamp

Portvaktfunksjon

Dagsorden

Viljesmakt

nyhetskriterier

definisjonsmakt

synergieffekt

strukturmakt