Medienes makt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Den fjerde statsmakta

1.1. Demokratisk styresett

1.1.1. New node

1.2. tre statlege styringsorgan

1.3. vaktbikkjefunksjon

1.4. ytringsfridom

1.5. New node

2. Media og samfunnet

2.1. Demokrati

2.2. Samfunnsorientering

2.3. samfunnsperspektiv

2.4. mediepolitikken

2.5. New node

3. Makt

3.1. maktfordeling

3.2. maktkamp

3.3. Portvaktfunksjon

3.4. Dagsorden

3.5. Viljesmakt

3.6. nyhetskriterier

3.7. definisjonsmakt

3.8. synergieffekt

3.9. strukturmakt