Medienes makt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Den fjerde statsmakta

1.1. Media har et legitimert samfunns oppdrag

1.2. overvåker og kontrollerer dei tre formelle maktorgana

1.2.1. Stortinget

1.2.2. Regjeringa

1.2.3. Domstolane

1.3. Misbruk

2. Ytringsfridom

2.1. Høve til å synligjere å kritisere

2.1.1. Politiske avgjerdsprosessar

2.1.2. Vedtak

2.1.3. Uheiderleg

2.1.4. Uærleg

3. Portvaktfunksjonen

3.1. Må vere

3.1.1. Aktuelt

3.1.2. Viktig

3.1.3. Relevant

3.1.4. Føgjast av gode bilete

4. Strukturmakt

4.1. Skaper eit maktforhold, dette betyr at dei får større kontroll over større delar av ein publikumsmarknad.

5. Vaktbikkjefunksjonen

6. Makt

6.1. Maktfordeling

6.2. Maktkamp

6.3. Viljesmakt

6.4. Definisjonsmakt

7. Mediemakt

7.1. Dagsorden

7.2. Konflikt

7.3. Vinklar

8. Synenergieffekt

8.1. To bedrifter som slår seg saman for å bli meir synlege og gjennsidig forsterkning

8.2. Tyder: medverknad/samverknas/gjennsidig/forsterkning