EMTC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EMTC by Mind Map: EMTC

1. Funkční bloky

1.1. Blog

1.2. Pro uchazeče

1.3. Pro personálky

1.3.1. Řízení workflow

1.4. Pro zaměstnavatele

1.4.1. Řízení workflow

1.5. Pro provozovatele

1.5.1. Propojení se Salesforce

1.5.2. Propojení se stávajícím fakturačním systémem

1.6. Reklamní systém v rámci serveru

1.6.1. Naintegrujeme OpenX

1.6.2. Možnost

2. Služby

2.1. SEO

2.1.1. Zejména na informační sekce, které pomohou spontánní "viditelnosti" portálu na internetu

2.2. Řízení a vyhodnocení kampaně

2.2.1. Bez marketingového budgetu si neškrtneme

2.2.2. Investice musíme být schopni dobře vyhodnotit

2.2.3. Spend na PPC do 150 000 měsíčně dokážeme obsloužit interně

2.2.3.1. Pokud víc, tak už bych si pozval na pomoc specialistu, jako třeba H1

2.2.3.1.1. Dokážeme je nabriefovat i pomoc vyhodnotit, jestli to dělají dobře.

3. Nápady

3.1. Češi se málo stěhují. Vyžadovat v inzerátu přesné místo práce a vyhledávat i podle vzdálenosti.

3.1.1. Služba by měla být dostupná jak pro zaměstnavatele (najdi mi lidi, kteří sídlí do 30 minut dojezdové vzdálenosti), tak uchazeče

3.2. Reputace

3.2.1. Zkušenosti kandidátů s pohovory - pouze pozitivní hodnocení

3.2.2. Zkušenosti zaměstnavatelů s uchazeči - pozitivní i negativní

3.2.2.1. Nezobrazovat hodnocení od zaměstnavatelů uchazečům

3.3. Zorganizování videopohovoru

3.3.1. V první fázi nebudeme zajišťovat technickou část, pouze najdeme průnik mezi kanály, které "umí" uchazeč s těmi, které "umí" personalista

3.3.2. Příklady technologií

3.3.2.1. WebRTC

3.3.2.2. FaceTime

3.3.2.3. Skype

3.4. Importní můstek Jobs.cz

3.5. Šablony inzerátu

3.6. V sekci můj životopis bude možnost okamžitě stáhnout profilovou fotku z LinkedIn/Facebook

3.7. Posílat notifikace SMSkou

3.8. Plná integrace s Mailchimpem pro rozesílání newsletterů

4. Kritické pro úspěch

4.1. Zvládnout dodat produkt včas

4.1.1. Nebudeme se zabývat drobnostmi, které nejsou pro úspěch produktu důležité

4.1.2. Nepodcenit základní architekturu, aby nebylo nutné složitě refaktorovat v budoucnu

4.1.3. Nevymýšlet kolo, použít existující nástroje všude, kde je to možné

4.2. Získat rychle dostatek inzerátů

4.2.1. Obchodníci musí mít dobré CRM

4.2.2. Importní můstek z Jobs.cz

5. Struktura prezentace

5.1. Představení firmy

5.1.1. 30+ lidí

5.1.2. Zaměření výhradně na online development a marketing

5.1.3. TOP klienti

5.1.3.1. Blue Style

5.1.3.2. J&T Banka

5.1.3.3. Home Credit

5.1.3.4. Seznam.cz

5.1.3.5. Dermacol

5.1.3.6. Ukázky formou koláže

5.2. Jak chápeme cíle projektu

5.2.1. Uvést na trh v dubnu nový pracovní portál

5.2.2. Získat do 1 roku 40% podíl na trhu pracovních serverů měřeno počtem nabídek

5.2.3. Stát se volbou číslo 1 pro personalisty i uchazeče

5.3. Strategie pro dosažení cílů

5.3.1. Chytrá a gradující kampaň před samotným spuštěním i poté

5.3.2. Flexibilita a komfort pro uchazeče i personalisty od 1 dne

5.3.3. Promyšlená podpora obchodnímu týmu

5.4. Kampaň před

5.4.1. EMTC

5.4.1.1. Zajistí osobnosti, které budou publikovat užitečný, zajímavý, nebo provokativní obsah.

5.4.2. SiteOne

5.4.2.1. Zajistí špičkový blog po grafické, funkční i technologické stránce.

5.4.2.2. Pomůže s přípravou a průběžným vyhodnocováním kampaně, která na blog bude drivovat čtenáře.

5.4.3. Ukázka

5.4.3.1. Dermacol blog

5.4.3.2. Hudy blog

5.5. Vývoj produktu

5.5.1. EMTC

5.5.1.1. Návrh technicko/funkční specifikace

5.5.1.2. Podpora při integraci existujících systémů

5.5.1.3. Denní spolupráce v rámci společného projektového týmu

5.5.2. SiteOne

5.5.2.1. Výběr, návrh, vývoj a integrace klíčových komponent agilní metodikou SCRUM

5.5.2.2. Řízení projektu s odpovědností za dosažení klíčových milestonů

5.5.2.3. Podpora při zaškolování klíčových uživatelů

5.5.3. Ukázka

5.6. Uvedení produktu na trh

5.6.1. EMTC

5.6.1.1. Dodá úvodní insighty na kterých budeme společně stavět komunikační kampaň

5.6.1.2. Stanoví rozpočet na média s rozdělením na brand / výkonnostní

5.6.1.3. Zajistí nákup ploch u serverů (mimo Seznam / Google)

5.6.2. SiteOne

5.6.2.1. Vytvoří samostatně, nebo ve spolupráci s MKT agenturou EMTC potřebnou kreativu

5.6.2.2. Nastaví metriky hodnocení výkonnostní kampaně a zajistí přesné měření

5.6.2.3. Samostatně nebo ve spolupráci s H1 zrealizuje výkonnostní kampaň

5.6.3. Ukázka

5.7. Další rozvoj

5.7.1. EMTC

5.7.1.1. Společně s námi priorituje úkoly tak, abychom doručili uživatelům co nejvíce hodnoty

5.7.1.2. Pokračuje úzká spolupráce v rámci společného projektového týmu

5.7.1.3. Předává zpětnou vazbu z trhu

5.7.2. SiteOne

5.7.2.1. Zajišťuje plynulý vývoj dalších funkcionalit a jejich nasazování

5.7.2.2. Sbírá a předává zpětnou vazbu o skutečném využití jednotlivých funkcí systému

5.7.3. Ukázka

5.7.3.1. Synergické propojení vývoje u společnosti Home Credit

5.8. Provoz

5.8.1. EMTC

5.8.1.1. Zajišťuje interními silami proškolování interních uživatelů

5.8.1.2. Zajišťuje interními silami podporu zákazníků v rámci helpdesk systému společného ze SiteOne, aby bylo možné eskalovat tickety na specialisty ze SiteOne

5.8.1.3. V pravidelných intervalech společně se SiteOne vyhodnocuje kvalitu a spokojenost s provozem portálu

5.8.2. SiteOne

5.8.2.1. Zajistí helpdesk reprezentativní helpdesk prostředí pro elektronickou technickou podporu a zaškolení uživatelů EMTC.

5.8.2.2. Zajišťuje provoz portálu, serverů a dalších komponent včetně proaktivního monitoringu

5.8.2.3. Vyškolí interní specalisty pro poskytování pokročilé technické podpory uživatelů. Podpůrný tým bude oddělený od vývoje, aby provoz nezdržoval vývoj nových funkcí

5.8.3. Ukázka

5.8.3.1. Helpdesk, který zajišťujeme pro JT BANKu

5.9. Marketingová komunikace

5.9.1. EMTC

5.9.1.1. Na pravidelné bázi stanovuje cíle a spolupracuje se SiteOne na strategii pro jejich dosažení

5.9.1.2. Strategii roluje prostřednictvím obchodních zástupců

5.9.2. SiteOne

5.9.2.1. Zajišťuje rolování strategie do online prostředí

5.9.2.2. Průběžně vyhodnocuje a optimalizuje efektivitu výkonnostních kampaní.

5.9.2.3. Připravuje kreativu (bannery, texty inzerátů do PPC, komunikaci na sociálních sítích, landing page, atd.) pro online komunikaci

5.10. Produkt

5.10.1. Matice

5.10.1.1. Pro obchodníky

5.10.1.1.1. Integrované se Salesforce

5.10.1.2. Pro uchazeče

5.10.1.3. Pro zaměstnavatele

5.10.1.4. Veřejná část webu

5.10.1.5. Integrovaný analytics systém na vyhodnocení aktivit uživatelů

5.10.1.6. Reklamní systém v rámci serveru

5.10.1.6.1. OpenX

5.10.1.7. CMS pro správu "statických" stránek

5.10.1.7.1. Produkty a ceník

5.10.1.7.2. Recenze

5.10.1.7.3. Právní poradna

5.10.1.8. Core databáze

5.10.1.9. Blog

5.11. Náklady

5.12. Proč s námi

5.12.1. Jsme odborníci jak na marketing, tak vývoj

5.12.2. Úspěch projektu dáváme na první místo

5.12.3. Budujeme dlouhodobé partnerské vztahy

5.13. Testimonials

6. Tereza úkoly

6.1. Dodat testimonialy od klientů

7. Honza úkoly

7.1. Dodat testimonialy, až budou

7.2. Dodat slidy "něco navíc"

7.2.1. Reputace

7.2.2. Hledat v blízkosti

7.2.3. Videopohovor

7.2.4. Stáhnutí linkedin fotky

7.2.5. Notifikace SMSkou

7.3. Dostat tam "hledání práce je práce"