Ihmisen kehityksen perusvaiheita "Nuoruus"

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ihmisen kehityksen perusvaiheita "Nuoruus" by Mind Map: Ihmisen kehityksen perusvaiheita "Nuoruus"

1. Nuoruus jakautuu kolmeen jaksoon

1.1. 1. Nuoruusiän varhaisvaihe

1.1.1. Ihmissuhteiden kriisi (12-15)

1.1.1.1. Kapinointi

1.1.1.2. Yttävystyminen

1.1.1.3. Biologinen murrosikä

1.2. 2. Nuoruusiän keskivaihe

1.2.1. Identiteettikriisi (15-18)

1.2.1.1. Ihastuminen, samastuminen kavereihin idoleihin

1.2.1.2. Kuka minä olen

1.2.1.3. Rajat ja niiden etsiminen

1.2.1.4. Tärkeitä ihmissuhteita

1.3. 3. Nuoruusiän loppuvaihe

1.3.1. Ideologinen kriisi(18-20)

1.3.1.1. Seestymisvaihe, ajatusten mielipiteiden selkeytyminen

1.3.1.2. Kuka minä olen

1.3.1.3. Minä versus muumailma

1.3.1.4. Itsenäistyminen

2. Faktat

2.1. Nuoruuden kehitystehtävät

2.1.1. Nuoruus on aikaa jolloin ihminen itsenäistyy ja löytää omanidentiteettinsä perustan

2.1.2. Nuoruuden kehitystehtävät, Rober J. Havighurst

2.1.2.1. kypsempi suhde molempiin sukupuoliin

2.1.2.2. maskuliinisuus tai feminiinisyys

2.1.2.3. ulkonäkö, kehon hallinta

2.1.2.4. tunne-elämän itsenäistyminen, tulevaan valmistuminen

2.1.2.5. vastuun ottaminen, taloudellisesti

2.1.2.6. arvomailman, moraalin ja maailmankatsomuksen kehittyminen

2.1.2.7. vastuu sosiaalisesta käyttäytymisestä

2.1.3. Ihmisen psykologinen kehittyminen, aikuistuminen jurillisesti 15v

2.2. Ajattelu ja ihnanteet

2.2.1. Formaalisten operaatioiden maailma

2.2.1.1. Looginen ja abstracti ajatelu, ongelmanratkaisu

2.2.1.1.1. filosofia

2.2.1.1.2. matematiikka

2.2.1.1.3. teoreettinen ongelmanasettelu

2.2.2. Käsitteiden selkeytyminen

2.2.2.1. mielikuva

2.2.2.2. käsite

2.2.3. Tietoisuuden laajeneminen

2.2.3.1. Ihanteet

2.2.3.2. esikuvat

2.2.3.3. filosofointi

2.2.3.4. täydellisyyden tavoittelu

2.2.3.4.1. esikuvat

2.2.3.4.2. itsetutkiskelu

2.2.3.4.3. minäkuvan etsintä

2.2.3.5. nuoruuden uhma

2.2.3.6. agressiot

2.2.3.7. tunnevyöryt

2.3. Seksuaalisuus ja halut

2.3.1. Seksuaalisuuden kypsyminen, fyysinen henkinen

2.3.1.1. halut

2.3.1.2. himot

2.3.1.3. homous

2.3.1.4. seksuaalisten tunteiden herääminen

2.3.2. Syntisyys, sallittua?

2.3.3. Järjenvastaiset tunteet, kaootisuus

2.3.3.1. seksuaaliset yllykkeet

2.3.3.2. halut

2.3.4. Tunteiden kokeminen, yksilöllisyyden herääminen

2.3.4.1. hankaluudet ympäristön kanssa

2.3.4.2. kokemusten ainutlaatuisuus

2.3.4.3. oma sisäinen kokemusmailma, irrallaan muista

2.3.4.4. romanttisuus, pako todellisuudesta

2.3.4.5. Psyykiset suojautumiskeinot

2.3.4.5.1. Uhalta suojautuminen

2.3.4.5.2. Eristäytyminen,yksinäisyys

2.3.4.5.3. Oman kuvan turvaaminen

2.4. Aikuisuuden kynnyksellä

2.4.1. Fyysinen ja älyllinen aikuisuus

2.4.1.1. Erilaisten asioiden kokeilu, opinnot, työt

2.4.1.2. Kokemukset

2.4.1.3. Haaveet

2.4.2. Täysi-ikäisyys, aikuisuus jurillisesti 18v

2.4.3. Aikuistuminen->tapahtumasarja... koko elämän jatkuva prosessi

2.4.4. Nuoruus lyhyt ja intensiivinen 7v

2.4.4.1. Oppimiskyky maksimissaan

2.4.4.2. Valintoja jotka vaikuttavat kokoelämän ajan

2.4.4.3. Omien mahdollisuuksien rajallisuuden tajuaminen

2.4.4.4. Maailman parantamisen tahto

2.4.4.5. Ristiriitaisuus

2.4.4.5.1. toiveet

2.4.4.5.2. uhkakuvat

2.4.5. Minuuden filosofia

2.4.5.1. Yksilön minuuden ainutlaatuisuus

2.4.5.2. Kehityksen perusvaiheet 0-16/22v

2.4.5.3. YKSILÖLLISYYS

2.4.5.3.1. Fyysinen perusta

2.4.5.3.2. Sosiaalinen perusta

2.4.6. Yksilö pystyy elmään ja toimimaan omien käsiteidensä varassa

3. Tutkimus

3.1. Elämänkaaripsykologia Tony Dunderfelt

3.1.1. Nuoruus 12-20v

3.1.2. Sivut 81-96

4. Rakenne

4.1. Otsikot

4.1.1. Nuoruus 12-20 vuotiaana

4.1.1.1. Nuoruuden kehitystehtävät

4.1.1.2. Ajattelu ja ihnateet

4.1.1.3. Seksuaalisuus ja halut

4.1.1.4. Aikuisuuden kynnyksellä

5. Tuomo Pimiä

5.1. Palautus 7.10.2014

5.2. Contacts