EKU 12/11/14

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EKU 12/11/14 by Mind Map: EKU 12/11/14

1. Hvordan kan lærer og elev arbejde mere sammen om feedback?

1.1. omlagt skriftlighed

1.2. skrivning i undervisningstiden

1.3. portefølje

1.4. a-synkront samarbejde

2. Hvordan kan vi arbejde mere med feedback mens processen er åben for eleven?

2.1. feedback inden aflevering

2.2. tvinge processerne til at være åbne fra aflevering til aflevering

2.3. Hvordan kan vi understøtte øget "inkubationstid"?

3. Hvordan kan vi få mere selv-evaluering ind i elevens arbejde?

4. Hvad er balancen mellem undervisingstid, elevtid og omlagt elevtid i arbejdet med skriftlighed?

4.1. Hvordan sikrer vi at omlagt skriftlighed ikke bare bliver mere arbejde for læreren?

5. Hvordan kan vi i højere grad gøre målet med arbejdet tydeligt for eleven?

5.1. gode eksempler

5.2. delmål

5.3. dannelsesmål

5.4. studieforberedende sigte

6. Hvilken rolle har karakterer i forbindelse med skriftligt arbejde?

7. Hvilke software-løsninger kan facilitere arbejdet med skriftlighed?