Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Crash by Mind Map: Crash

1. Profiler

1.1. Temporära

1.2. Autentisering

2. Säkerhet

2.1. Bilstatus

2.1.1. Regskylt

2.1.2. Dörrar

2.1.3. Passagerar behövs

2.2. Olyckseliminering

2.3. Fingeravtryck

2.4. Barnlås

3. Trafikregler

3.1. Hålla hastighetsbegränsningarna

3.2. Poliskontroller

3.3. Omgivningen

3.3.1. Trasiga trafikljus

3.3.2. Tågkorsningar

3.4. Vikt

4. Manuell Förare

4.1. Alkolås

4.2. Körkortskontroll

5. App

6. Passagerarlös körning

7. Bränsle

7.1. Räckvidd

7.2. Energieffektivitet

7.3. Elhybrid

8. Prio

9. Väder

9.1. SMHI

10. Input

10.1. Voice

10.1.1. Feedback

10.2. Touch

11. Komfort

12. Navigationssystem

13. Tåg