Elementer i forsøg med skriftlighed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elementer i forsøg med skriftlighed by Mind Map: Elementer i forsøg med skriftlighed

1. Feedback

1.1. Hvad skriver man?

1.2. Hvilket medie kommenterer man gennem?

1.3. Hvad markeres eller rettes i afleveringerne?

1.4. Hvordan engageres eleverne i feedback?

1.5. Hvordan bliver feedback til feedforward?

2. Opgavefasen

2.1. Hvordan udnyttes undervisnings- og elevtid?

2.2. Hvordan stilladseres arbejdet med materialet?

2.3. Hvordan sikres inkubationstid?

2.4. Hvordan skabes collaborative arbejdsrum?

2.5. Hvordan gives feedback i opgavefasen?

3. IT

3.1. Hvilke IT-løsninger understøtter de pædagogiske mål?

3.1.1. Før-skrivning

3.1.1.1. Projektkort: Trello

3.1.1.2. Mindmap: MindMeister

3.1.1.3. Tekstoverblik og citater: Conceptboard /Padlet

3.1.2. Skriveproces

3.1.2.1. Lectio

3.1.2.2. Google doc

3.1.3. Feedback

3.1.3.1. Google doc

3.1.3.2. Screencastomatic

3.1.3.3. Kaizena

3.1.4. Visningsportefølje

3.1.4.1. Google doc

3.1.4.2. Lectio

4. Eleverne

4.1. Hvordan opbygges og aktiveres meta-sprog?

4.2. Hvordan indarbejdes selv-evaluering?

4.3. HVordan engageres eleverne i feedback-processen?

5. Elev/lærer-relation

5.1. HVordan kan lærer og elev være mere sammen om feedback?

5.1.1. Synkront

5.1.1.1. Omlagt skriftlighed

5.1.1.2. Mundtlig feedback

5.1.1.3. Skrivning ind i undervisningstid

5.1.2. A-synkront

5.1.2.1. Vedligeholde portefølje

5.1.2.2. Skrive sammen om feedback

5.1.2.3. Gen-afleveringer

6. Elevernes proces

6.1. HVordan kan eleverne få en fornemmelse af hvor de skal hen?

6.2. Hvordan gives feedback så eleverne ved hvor de er?

6.3. Hvordan gives feedback så eleverne ved hvad næste skridt er?

6.4. Arbejde med konstruktiv kritik fra elev til elev

6.5. Arbejde i åbne processer