Høst2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Høst2014 by Mind Map: Høst2014

1. Forståelse

1.1. Instrumentell

1.2. Relasjonell

1.3. Læring med forståelse (Carpenter & Lehrer)

2. Åpne oppgaver

2.1. Ikke rike oppgaver

2.2. Kognitive krav

2.3. Trenger ikke fasitsvar

2.3.1. eller algoritme

2.4. Mulig å stille hypoteser

3. Vurdering

3.1. Summativ vurdering

3.2. Formativ vurdering

3.3. Kartleggingsprøver

4. Algebra og generalisering

4.1. figurtall

4.1.1. Eksplisitt formel

4.1.2. Rekursiv formel

4.2. likninger

4.2.1. ulikheter

4.2.2. andregradslikninger

4.2.2.1. fullstendig kvadrat

4.2.2.2. Al-Khwarizmis (?) metode

4.2.2.3. ABC-formelen

4.2.3. tredjegradslikninger

4.2.4. eksponentiallikninger

4.2.4.1. logaritmer

4.3. Representasjoner

5. Bevis og argumentasjon

5.1. Typer bevis

5.1.1. Indirekte

5.1.1.1. Selvmotsigelsesbevis

5.1.2. Moteksempel

5.1.3. Direkte

6. Kommunikasjon i klasserommet

6.1. IRE-modellen

6.2. Traktkommunikasjon

6.3. Topazeeffekten

7. IKT

7.1. GeoGebra

7.2. Formelredigering

8. Kompetanser

8.1. Niss

8.2. Kilpatric