ריכוז הפולחן

החוק מופיע בדברים י"ב

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ריכוז הפולחן by Mind Map: ריכוז הפולחן

1. סינקרטיזם

1.1. "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"- אליהו בהר הכרמל

1.2. כונתילת עגרוד :" יהו ואשרתו"

2. ערד

3. בית אל

3.1. עגלי הזהב של ירבעם

3.2. נבואת איש באלוהים על הולדת יאשיהו

4. באר שבע

4.1. מזבח גנוז

4.2. נבואת עמוס "ובאר שבע אל תעבורו"

5. חוק ריכוז הפולחן

5.1. המקום אשר יבחר ה

5.1.1. החומש השומרוני

5.2. ספר דברים והאסכולה הדויטרונומיסטית

5.2.1. דה ויטה

5.2.2. עריכה דויטרונומיסטית לספרי המקרא

6. במה

6.1. היתר במות- המשנה במסכת זבחים

6.2. "רק העם מזבחים בבמות"- מבט רטרוספקיטיבי דויטרונומיסטי

7. ריכוז הפולחן בימי חזקיה

8. הרפורמה של יאשיהו

9. בית המקדש