Gatunki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gatunki by Mind Map: Gatunki

1. definicja

1.1. znaleznienie charakterystycznych elementów tworzących dany gatunek

2. interpretacja

2.1. usytuowanie tych elementów w szerszym kontekście społecznym

3. historia

3.1. podkreślenie dynamiki rozwoju; jaki wpływ na niego mają okoliczności kulturowe?

4. kształtowanie

4.1. poziom mikro do makro

4.2. inspirowane grupami społecznymi

4.3. tworzenie popularnych, chętnie powtarzanych wzorców

5. historia jako proces

5.1. ciągły i aktywny proces

5.2. skupienie się na szczegółach

5.3. opis przemian

5.4. zwrócenie uwagi na percepcję odbiorców

5.5. tradycja strukturalistyczna

5.6. teoretyzacja

6. kontekst

6.1. funkcjonowanie

6.2. wpływ odbiorców i środowiska

6.3. płynność, spójonść, reprezentacja

6.4. czasy, w jakich powstawały

7. specyfika danego medium

7.1. trudności z podaniem dokładnej definicji

8. dyskursywne podejście

8.1. 1.obserwacja zmian

8.2. 2.obsserwacja procesu kształtowania

8.3. 3.zajęcie się tekstem(przejawami gatunku)

9. 5 zasad analizy gatunku w kontekscie kulturowym

9.1. zwracanie uwagi na poszczególne cechy medium

9.1.1. nie można zaadaptować definicji gatunku z jednego medium do innego

9.1.2. tak jak medium różnią się także odbiorcy danego gatunku i ich praktyki. Przykładowo kultura fanowska wokół seriali jest zjawiskiem bardzo popularnym, celebruje się podczas ogromnych, międzynarodowych wydarzeń jak Comic Con.

9.1.3. należy pamiętać, że w związku z konwergencją mediów nawet definicja medium staje się trudna, nie można jednak rezygnować z badania specyfiki różnych mediów, aby efekty badań były wiarygodne

9.2. historia gatunku oparata o dyskursywne geneaologie

9.2.1. zamiast poszukiwać jak najgłębszego znaczenia danego gatunku (jego definicja, wielopoziomowa interpretacja, ukryte znaczenia itp.) należy spojrzeć na niego możliwie szeroko dostrzegając mnogie dyskursy

9.3. konieczność rozumiania gatunków jako praktyk kulturowych

9.3.1. podział gatunków na historyczne – wytworzone przez praktyki kulturowe oraz teoretyczne – przedmiot badań dla naukowców

9.4. sytuowanie gatunków w szerszych systemach kulturowych hierarchii i zależności władzy

9.4.1. brak aspektu kulturowego i społecznego we wcześniejszych badaniach był spowodowany postrzeganiem gatunku jako formalnej, statycznej struktury

9.4.2. każdy gatunek można umieścić w szerszym kontekście i zauważyć w nim nowe wartości. Przykład: badania Pierra’a Bourdieu nad talk-show. Gatunek umieścił w kontekście wartości estetycznych, tożsamości publiczności, kodów realizmu i hierarchii gustów.

9.4.3. z gatunku zawsze można odczytać relacje władzy, aspekt polityczny

9.5. balansowanie badań pomiędzy szczegółowością a uogólnieniem

9.5.1. w tradycyjnych badaniach skupiano się tylko na ogólnych wnioskach, zupełnie pomijając niuanse

9.5.2. Dla nowego rodzaju badań możliwe są dwa podejścia:
1. analiza jednego konkretnego elementu gatunku 2. case study konkretnego medium i obserwacja w jaki sposób badany gatunek zmieniał się