ÚJ ESZKÖZÖK A KRIMINÁLANDRAGÓGIÁBAN

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÚJ ESZKÖZÖK A KRIMINÁLANDRAGÓGIÁBAN by Mind Map: ÚJ ESZKÖZÖK A KRIMINÁLANDRAGÓGIÁBAN

1. 1. BEVEZETÉS

1.1. 1.1. A témaválasztás indoklása

1.2. 1.2. Problémafelvetés

1.3. 1.3. Kutatási kérdések

1.4. 1.4. Hipotézisek

1.5. 1.5. Kutatási célok

1.6. 1.6. Kutatási előzmények

1.7. 1.7. Kutatási módszerek

2. 2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. 2.1. A büntetések végrehajtásának múltja és jelene

2.2. 2.2. A kriminológia az európai börtönnevelésről

2.2.1. Kriminológia (Pál)

2.2.2. Kriminálpedagógia (Pál, Ruzsonyi)

2.2.3. Büntetés-végrehajtási nevelés (Pál)

2.2.4. Kriminálandragógia (Pál)

2.2.5. Reszocializáció (Pál)

2.2.6. Európai börtönnevelési irányzatok (Ruzsonyi)

2.3. 2.3. Az andragógia a börtönben folyó nevelésről

2.3.1. A reszocializáció támogatottsága

2.3.2. A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakképzés, felnőttoktatás (Pál)

2.3.3. Reintegráció

2.4. 2.4. Egy még be nem váltott lehetőség: a fogvatartottak önfejlesztő tevékenysége

2.5. 2.5. Önfejlesztésre használható mentális módszerek

2.6. 2.6. Programok a fogvatartottak csoportjai számára

3. 3. TEREPKUTATÁS A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

3.1. 3.1. A kutatás helyszínének rövid bemutatása

3.2. 3.2. Az intézet szakembereivel felvett interjúk eredményei

3.3. 3.3. A célcsoporthoz történő közelítés lépései

3.3.1. 3.3.1. Első lépés: személyes ismeretség és bizalom kialakítása – felmérés

3.3.2. 3.3.2. Második lépés: a relaxáció elméleti alapjainak bemutatása

3.3.3. 3.3.3. Harmadik lépés: csoportos relaxációs gyakorlatok

4. 4. EREDMÉNYEK

4.1. 4.1. A hipotézisek vizsgálata

4.2. 4.2. Javaslattétel

5. 5. ÖSSZEGZÉS 6. KÖSZÖNET- NYILVÁNÍTÁS 7. IRODALOM- JEGYZÉK 8. ÁBRAJEGYZÉK 9. KÉPEK JEGYZÉKE

6. 10. MELLÉKLETEK

6.1. 8.1. A terepmunka naplózása

6.2. 8.2. Kérdőív elítéltek pozitív állításokkal való egyetértésének mérésére

6.3. 8.3. A kérdőívekből nyert adatok feldolgozása

6.4. 8.4. Interjú a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokával

6.5. 8.5. Interjú a Balassagyarmati Fegyház és Börtön B-v. O. vezetőjével

6.6. 8.6. Interjú a Balassagyarmati Fegyház és Börtön pszichológusával