Tema Abraham

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tema Abraham by Mind Map: Tema Abraham

1. Historik

1.1. Abraham

1.1.1. Genomgång

1.2. Judendom

1.2.1. Genomgång

1.3. Islam

1.3.1. Film: Muhammeds liv

1.4. Kristendom

2. Religionerna idag

2.1. Judendomen i Sverige

2.1.1. Artikel med diskussion

2.2. Könsroller och sexualitet

2.2.1. Film: Kvinnor bak i bussen

2.2.2. Textläsning med seminarium

2.3. Studiebesök till Moské?

3. Introduktion med gemensamma likheter kortfattat.

4. Läror och kännetecken

4.1. Judendomen

4.2. Kristendomen

4.3. Islam

5. Examinationer

5.1. Muntlig redovisning i par

5.2. Muntliga diskussioner lektionstid

5.3. Skriftligt PM individuellt

5.4. Seminarium

5.5. Läxförhör begrepp

6. Individen

7. Förmågor som knyter an till detta moment är: