Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pandiwa by Mind Map: Pandiwa

1. Mga salitang nagsasabi ng kilos o galaw.

1.1. kain

1.2. upo

1.3. basa

1.4. gupit

1.5. hingi

1.6. akyat

2. May 3 Anyo

2.1. Naganap na

2.1.1. Ay mga pandiwang tapos na o nangyari na.

2.1.2. Ginagamitan ng mga salitang pamanahong KANINA, KAHAPON, KAGABI, NOON, at iba pang nagpapahiwatig na tapos na ang kilos.

2.1.3. Ang PAWATAS na may Pandiwang UM at anyong Naganap ay iisa o pareho.

2.1.3.1. kumain - kumain

2.1.3.2. sumulat - sumulat

2.1.3.3. uminom - uminom

2.1.3.4. umawit - umawit

2.1.4. Ang panlaping MA, MAG, MAGPA, at MANG sa isang Pawatas ay nagiging NA, NAG, NAGPA at NANG sa anyong Naganap.

2.1.5. maupo - naupo

2.1.6. magsulat - nagsulat

2.1.7. magpagupit - nagpagupit

2.1.8. manghingi - nanghingi

2.2. Nagaganap

2.3. Magaganap pa lamang

3. Ang pinagtambal na salitang-ugat at panlapi ay tinatawag na Pawatas.

3.1. Salitang-ugat + panlapi

3.1.1. kain + um = kumain

3.1.2. upo + ma = maupo

3.1.3. basa + mag = magbasa

3.1.4. gupit + magpa = magpagupit

3.1.5. hingi + mang = manghingi

3.1.6. akyat + in = akyatin

3.2. Ang mga Pandiwang Pawatas ay nagbibigay ng utos.